Groepsbijeenkomsten

Wij bieden groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen. Bij alle groepen is het doel: ontmoeten van mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Zo kunnen je anderen leren kennen die weten wat je meemaakt en je sociale netwerk vergroten. Onze professionals geven daarbij ook een schat aan informatie, delen adviezen en staan open voor al jullie vragen.

Wij bieden de volgende groepsbijeenkomsten aan:

 • Ouderbijeenkomsten Hoogbegaafdheid
 • Peergroups voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen (4-7 jaar, bovenbouw basisschool, jongeren van het voortgezet onderwijs)
 • Mamacafe Berkelland (voor moeders en vaders van kinderen 0-4 jaar)

 

Ouderbijeenkomsten Hoogbegaafdheid

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ouders van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind elkaar. Ouders vinden herkenning en erkenning bij elkaar en er is ruimte voor het delen van ervaringen. De bijeenkomsten vinden plaats onder professionele begeleiding. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. Er wordt psycho-educatie gegeven en ouders krijgen praktische tips. U kunt inschrijven per bijeenkomst.

De Ouderbijeenkomsten gaan van start bij voldoende deelnemers.

Kosten: € 15,00 p.p.. Heeft u hulpverlening van Pedagogisch Adviesbureau De Opstap en woont u in de Achterhoek? Dan vallen de bijeenkomsten onder de integrale hulpverlening en kunt u kosteloos deelnemen.

Ik wil meer informatie of mij aanmelden.

 

Peergroup voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren

Wij organiseren peer-contact voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ons doel is om kinderen en jongeren met elkaar in contact te brengen door samen leuke activiteiten te ondernemen. Door het contact met gelijkgestemden kunnen de kinderen en jongeren zichzelf zijn, kunnen zij levelen en vinden ze herkenning bij elkaar. We hopen dat we samen een leuke tijd hebben!

De peergroups komen gemiddeld iedere maand bij elkaar. Check de agenda op onze website voor de data, tijden en locatie!

Kosten: € 15,00 per bijeenkomst. Heeft u hulpverlening van Pedagogisch Adviesbureau De Opstap en woont u in de Achterhoek? Dan vallen de bijeenkomsten onder de integrale hulpverlening en kan uw kind kosteloos deelnemen.

Ik wil meer informatie of mijn kind aanmelden.

 

Mamacafé Berkelland

Het Mamacafé Berkelland is voor zwangeren en jonge moeders, en natuurlijk ook vaders uit de gemeente Berkelland. Waarvoor kun je bij het Mamacafé terecht?

 • Vragen stellen over je kindje of het ouderschap aan de jeugd- en gezinsprofessional van Pedagogisch Adviesbureau De Opstap.
 • Gastsprekers over thema’s zoals slapen, EHBO, babymassage, lactatiekundige en muziek op schoot.
 • Contact met andere moeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Iedere 1e en 3e woensdag van de maand, tussen 10.00-11.30 uur vindt je ons bij Dorpshuis de Huve in Eibergen. Je kunt gratis binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Koffie/thee is voor eigen rekening, magnetron aanwezig.

Ik wil meer informatie.

Volg het Mamacafé Berkelland op Facebook en Instagram voor de agenda!

Workshops

We willen onze kennis graag delen en en mensen samen brengen. Naast de  onderstaande workshops kunnen we ook hier maatwerk bieden. Dus wilt u bijvoorbeeld een ouderavond op uw school of kinderopvang of een thema-bijeenkomst voor uw team organiseren, dan werken wij hier graag aan mee.

 

Pedagogisch Spreekuur (gratis)

Het Pedagogisch Spreekuur is een laagdrempelige manier om snel een antwoord te krijgen op uw opvoedvraag.  Er zijn geen kosten verbonden aan het Pedagogisch Spreekuur. U kunt bij ons terecht wanneer u een vraag heeft of zich zorgen maakt over het opvoeden of de ontwikkeling van uw kind. Wij luisteren en geven u graag advies. Wanneer u zich aanmeldt, nemen wij contact met u op.

Ik wil mij aanmelden voor het Pedagogisch Spreekuur.

 

Workshop Executieve Functies

Er wordt veel van kinderen gevraagd op het gebied van zelfsturing, samenwerking en zelfstandigheid. Executieve Functies spelen een belangrijke rol bij deze vaardigheden. Executieve Functies zijn belangrijke regelfuncties in de hersenen. Ze zorgen ervoor dat iemand zijn gedrag en handelen kan aansturen en controleren. Daarmee zorgen ze voor doelgericht en aangepast gedrag. Dat is nodig voor het plannen van huiswerk en je concentreren in een onrustige omgeving, maar ook bij het reguleren van je emoties. Hoe dit precies werkt en hoe je je kind kunt ondersteunen, vertellen we je graag tijdens deze lezing!

Maximaal 30 deelnemers.

Aanmelden voor de lezing doet u hier door het invullen van het contactformulier.

Download hier de flyer van de lezing over Executieve Functies

Workshop Hoogsensitiviteit (2 avonden)

Als je kind (of jijzelf) hoogsensitief bent, dan ervaar je de wereld intenser dan anderen: je ziet meer details, geluiden komen harder binnen of je hebt last van etiketjes in kleding. Hoogsensitieve mensen zijn vaak ook gevoelig voor sfeer en voelen anderen erg goed aan. In een maatschappij waar alles ontzettend snel gaat, is het voor een hoogsensitief kind soms lastig om zich staande te houden. Er komen zoveel prikkels binnen, die allemaal verwerkt moeten worden. Dat is een hele klus. Tijdens de workshop Hoogsensitiviteit gaan we in op wat hoogsensitiviteit nu precies is, hoe je het herkent en waar deze kinderen baat bij hebben. Er is ruimte om ervaringen te delen en we nemen ook een kijkje bij jezelf als ouder. Deze workshop is geschikt voor alle ouders van (hoog)gevoelige kinderen. De workshop bestaat uit twee avonden.

Maximaal 20 deelnemers.

Aanmelden voor de workshop doet u hier door het invullen van het contactformulier.

 

 

Onderwijs (bo/vo)

Leerkrachten brengen veel tijd met een kind of jongere door. Zij zijn voor kinderen of jongeren dan ook vertrouwde personen die het kind goed kennen. Als een kind of jongere niet goed in zijn vel zit, dan signaleert een leerkracht dat vaak wel. Toch is er niet altijd de ruimte om binnen de groep dat ene kind of die ene jongere extra goed te observeren of te achterhalen wat hij of zij nodig heeft. De Opstap kijkt dan graag met jullie mee.

Specialistische pedagogische inzet: samen maken we het passend!

Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen, juist als deze anders verloopt of als er moeilijke situaties zijn in het leven van het kind. Wat deze kinderen in hun aanpak vragen van een leerkracht, bevindt zich op het grensvlak tussen onderwijs en hulpverlening. Wij willen deze twee werelden graag dichter bij elkaar brengen, liefst integreren. Dit komt ten goede aan zowel kinderen als leerkrachten. Dit doen we door middel van coaching en training.

Coaching aan kinderen en jongeren op school

Sommige kinderen hebben net wat meer ondersteuning nodig. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om veerkracht, de omgang met andere kinderen of faalangst. Deze extra begeleiding kun je als leerkracht niet altijd bieden. Om deze reden kunnen wij op vaste momenten aanwezig zijn binnen scholen. Zo kunnen wij kinderen een bepaalde periode structureel ondersteunen met daarbij een korte lijn met de leerkracht. Op deze manier leren het kind en de leerkracht samen wat beter werkt in lastige situaties. Bovendien blijft het kind eigenaar van zowel het probleem als de oplossing.

Coaching aan leerkrachten

Een coachingstraject bestaat altijd uit 3 tot maximaal 5 gesprekken. Het start altijd met een gesprek over de concrete hulpvraag. Dan volgt een observatie. Wij brengen de factoren die mogelijk een rol spelen in kaart en koppelen dit terug. Vervolgens kijken we naar mogelijke oplossingen en waar nodig ondersteunen we de pedagogisch medewerker bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Als de hulpvraag betrekking heeft op één specifiek kind, dan betrekken we ouders ook graag bij het gesprek. Op deze manier streven we naar een zo transparant mogelijke samenwerking.

Voor meer informatie over coaching, de kosten of het maken van een afspraak, vult u het contactformulier in.

Trainingen aan de groep/klas

Het leren van sociale en emotionele vaardigheden zijn erg belangrijk in een groep. In sommige klassen is er vanzelf een prettige dynamiek, in andere groepen is deze dynamiek erg bewerkelijk. Soms spelen thema’s een rol in een klas, zoals pesten, negatief zelfbeeld, onzekerheid of hooggevoeligheid. Of er heeft een heftige gebeurtenis plaats gehad, die langdurig impact heeft op een groep. Wij verzorgen dan een training op maat, waarbij het thema met de groep uitgewerkt wordt. Door bewust stil te staan bij gedachten en gevoelens en deze te delen, ontstaat er meer verbinding in een groep. Dit draagt bij aan het welbevinden van de individuele leerlingen en een positieve sfeer in de groep. Vanzelfsprekend kunnen we ook een training voor een kleinere groep leerlingen, van dezelfde klas of klasoverstijgend, verzorgen. Groepstrainingen die we kunnen verzorgen zijn:

 • Training BinnensteBuitenen met gevoelens (groepstraining voor kinderen van 7-11 jaar)
 • Training Werken aan je zelfbeeld (groepstraining voor jongeren van 12-17 jaar)

Tijdens de training BinnensteBuitenen met gevoelens gaan kinderen aan de slag met hun gevoelens. Hun gevoelens herkennen en leren om deze op een meer passende manier naar buiten te brengen. De kinderen oefenen dit d.m.v. spel en creatieve werkvormen. Zo groeit het zelfvertrouwen van kinderen en voelen zij zich sterker van binnen. Daardoor kunnen ze op een gezonde manier de interactie met anderen aangaan.

In de training Werken aan je zelfbeeld leren jongeren vaardigheden om positiever over zichzelf te denken. Ze gaan op zoek naar hun eigen negatieve gedachtenpatronen. Door deze te checken leren zij op een andere, meer opbouwende manier over zichzelf en hun omgeving te denken. Ook onderzoeken zij met elkaar de invloed van non-verbale communicatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan zij op een creatieve manier aan de slag met het thema Zelfbeeld.

Trainingen aan leerkrachten

Het is belangrijk te investeren in de kennis van leerkrachten. Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt hiertoe  verschillende mogelijkheden. Wij verzorgen workshops rondom de volgende thema’s:

 • Hooggevoeligheid
 • Autisme
 • ADD & ADHD
Training op maat

Speelt er binnen de school een bepaald thema of is er een bepaald onderwerp waar het team zich in wil verdiepen? Dan verzorgen wij graag een een training op maat.

Wilt u weten wat wij voor uw school kunnen betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak om kennis met ons te maken!

 

Werkwijze

Onze werkwijze is doelgericht en Systeemgericht. Samen met het gezin stellen we doelen op en leggen deze vast in het Plan van Aanpak. De voortgang evalueren we regelmatig. We werken nadrukkelijk  niet alleen met het kind. De ouders worden actief betrokken in het traject. De interactie met hun kind is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening. Ook de andere kinderen in het gezin betrekken we bij de hulpverlening als dat nodig is. We werken met methodieken uit de NJi Databank voor Effectieve Interventies. Voorbeelden zijn:

 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Comet-training (zelfbeeld)
 • Denken+Durven=Doen (cognitief-gedragstherapeutische interventie bij angst)
 • Video Home Training (VHT).

Psycho-educatie bieden wij bij autisme, ADD, ADHD, angstproblematiek, hoogsensitiviteit en (vermoeden van) hoogbegaafdheid. Om maatwerk te leveren, werken we ook met methodieken gericht op de kwaliteiten van kinderen en hun weerbaarheid, sociale en emotionele vaardigheden. Met ouders gaan we aan de slag met hun pedagogische vaardigheden, hun (gezamenlijke) ouderschap en hun eigen balans om de opvoeding goed aan te  kunnen, ook na afloop van het traject.

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op hun organisatie. Sinds 2017 zijn we met vlag en wimpel gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, zijn wij gecertificeerd/geregistreerd bij:

 • HKZ Kleine Organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • Sociaal Werk Nederland (Branchevereniging voor het Sociaal Werk)
 • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)
 • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk)
 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Daarnaast zijn alle Ambulant Gezinshulpverleners geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Hiermee voldoen wij aan de Norm Verantwoorde Werktoedeling.

 

 

Werken bij ons

Vacatures

Wegens uitbreiding van ons team: Vacature Ambulant Gezinshulpverlener (min. 24 u/wk)

Wie zijn wij

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is een organisatie voor ambulante jeugdhulp in de regio’s Achterhoek, Twente en Midden-IIssel. Wij bieden systeemgerichte hulpverlening aan gezinnen. Onze werkwijze kenmerkt zich door maatwerk: geen traject is hetzelfde en dat maakt het werken binnen onze organisatie iedere dag weer interessant.

De hulpvragen van onze cliënten zijn divers, ook wat betreft complexiteit en trajectduur. Er kan sprake zijn van systemische, psychosociale, opvoed- en/of ontwikkelingsproblematiek die het opgroeien en opvoeden bemoeilijkt. Vanuit onze systeemgerichte werkwijze kijken wij naar de behoeftes die onder het gedrag liggen en gaan daarmee aan de slag. Wij vinden dat een kind niet kan veranderen zonder dat zijn omgeving mee verandert. Om die reden betrekken we het hele gezin bij de hulpverlening. Wij werken ambulant en stemmen onze hulpverlening goed af met scholen en andere betrokken professionals, waaronder regisseurs/consulenten van gemeenten.

Wat ga jij doen

De Ambulant Gezinshulpverlener biedt opvoedingsondersteuning en intensieve hulpverlening aan gezinnen vanuit een systemisch perspectief. Je staat naast het gezin en werkt, vanuit je regierol, samen met het gezin aan de hulpvragen van het kind en de ouders. Je onderzoekt en geeft inzicht in de gezinsdynamiek en komt zo tot de onderliggende behoeftes van ieder gezinslid. Van daaruit biedt je handvatten en ondersteun je bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit doe je op de manier die het beste bij jou en het gezin past.

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het hulpverleningsproces en voert diverse taken uit, waaronder het schrijven van het Plan van Aanpak om de hulpverlening te monitoren. Ook neem je deel aan teamvergaderingen, intervisie-bijeenkomsten en werkoverleg. Je beheert je eigen agenda en werkt zelfstandig in de gezinnen. Er is een korte lijn met collega’s en leidinggevende. Daarnaast onderhoud je contacten met andere betrokken hulpverleners, derden in het netwerk van het gezin en regisseurs en consulenten van de verschillende gemeenten.

Wie zoeken wij?

 • Je bent initiatiefrijk en zelfstandig werken is jouw op je lijf geschreven.
 • Je bent doortastend en flexibel, ook als het gaat om je werktijden.
 • Je bezit een gezonde dosis zelfreflectie en trekt aan de bel als dat nodig is.
 • Je bent pro-actief, denkt in mogelijkheden en daarnaast denk je mee over ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Je hebt kennis van het systeemgericht werken, hoogbegaafdheid en ontwikkelingsproblematiek waaronder angst, autisme en ADHD.
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding zoals SPH, MWD, Pedagogiek, Sociaal Werk en in het bezit van een SKJ-registratie.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wat bieden wij?

 • Flexibiliteit en afwisseling: geen week is hetzelfde.
 • Een enthousiast team, dat met passie en bevlogenheid samenwerkt.
 • Je bepaalt je eigen werkdagen en -tijden.
 • Interne opleidingen.
 • Een keuzebudget en loopbaanbudget voor duurzame inzetbaarheid.
 • Salariëring conform de cao Sociaal Werk, maximaal € 4676,00.

Enthousiast geraakt?

Spreekt onze visie en werkwijze je aan? Laat het ons dan weten! Stuur je motivatie en CV voor 3 juli naar ons via het contactformulier. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 8 en dinsdag 9 juli. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annet Elshof: 06-36124799 of neem een kijkje op onze website: www.deopstap.com

 

 

 

Open sollicitatie

Spreekt onze visie en werkwijze je aan? Laat het ons dan weten! Stuur je motivatie en CV voor naar ons via het contactformulier.  Open sollicitaties behandelen wij met voorrang wanneer er een vacature ontstaat.

 

Erkend leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en manier van werken over te dragen aan toekomstige professionals. Daarom zijn wij door de SBB erkend als leerbedrijf. Wij leiden HBO-studenten (BBL/BOL/Derde Leerweg) op voor een mooie toekomst in de jeugdhulpverlening om een verschil te maken. Wil jij graag bij ons komen voor een stage of leerwerkbaan, laat het ons dan weten via het contactformulier.

 

Rianne Bulsink

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het mooie van mijn werk vind ik dat iedereen uniek is en er mag zijn. Doordat iedereen uniek is, is er geen pasklaar antwoord. Wat ik belangrijk vind is dat kinderen hun hart volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen te nemen zoals ze zijn. Samen met ouders en kind gaan wij op pad.

 

Nienke Kuenen

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het werken bij de Opstap past bij mij omdat we geen pasklare oplossingen aanbieden. Samen kijken met ouders en kinderen naar wat er speelt en wat er nodig en mogelijk is. Deze zoektocht met elkaar doormaken vind ik een heel waardevol proces, waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Het is mooi om ouders en kinderen te mogen begeleiden en ze te helpen weer grip op de situatie te krijgen. Als hulpverlener vind ik het belangrijk om goed te luisteren en te kijken wat iemand zegt, doet en bedoelt. Ik probeer aan te sluiten bij de situatie en soms ook een spiegel voor te houden. Dit doe ik met een gezonde dosis humor en een serieuze toon als het nodig is. Om dan ouders en kinderen weer te zien opbloeien en het zelfvertrouwen te zien groeien geeft zo veel voldoening.

Roxanne Iedema

Ambulant gezinshulpverlener i.o.

Het mooie aan dit werk vind ik dat ik samen met de gezinnen op zoek mag gaan naar een manier om het thuis nog fijner te hebben. Ik vind het belangrijk om te kijken naar ieders kwaliteiten. Door systemisch te werken kijk ik terug, maar vooral ook vooruit. Door jezelf en elkaar beter te begrijpen ontstaat er begrip en vertrouwen. Zo kun je meer genieten van elkaar. Ik vind het hierbij belangrijk om vertrouwen en humor mee te nemen als ik naar een gezin ga.

Kim Tenhagen

Stagiaire

Momenteel zit ik in het 2de jaar van de opleiding Pedagogiek op de HAN in Nijmegen en vanaf september 2023 kun je mij tegenkomen bij de Opstap. 

 Het leuke aan het werk van de Opstap vind ik het werken met de kinderen en hun omgeving, en daarbij te kijken naar het complete plaatje. Elk kind en gezin is uniek en heeft andere wensen en behoeftes, ik vind het belangrijk om dit mee te nemen zodat er passende ondersteuning wordt geboden.  

 In dit jaar hoop ik veel gezinnen te ontmoeten, ondersteuning te kunnen bieden aan collega’s, veel te leren over het vakgebied en mijn steentje bij kunnen dragen in de gezinnen en binnen het team.