Organisatie

Wij streven ernaar een laagdrempelige en open organisatie te zijn. Wij vinden transparantie, kwaliteit en privacy daarbij erg belangrijk. Op deze pagina leest u over de volgende onderwerpen:

  • Bereikbaarheid
  • Uw privacy
  • Ideeën en ervaringen delen
  • Vertrouwenshulp
  • Klachtbehandeling
  • Kwaliteit
  • Samenwerkingspartners
  • Maatschappelijk Jaarverslag
  • Werken bij ons
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen. Hulp bij calamiteiten en crisis De Opstap biedt géén Spoedhulp of andere vormen van
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren. Uw mening kenbaar maken Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon informeert jeugdigen en hun ouders over hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat hun rechten zijn. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon over stappen die zij kunnen zetten om de hulp te ontvangen die zij wensen, en wat zij kunnen doen bij onduidelijkheid of onvrede over de hulpverlening. De ondersteuning
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder
Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op
Wij werken graag met andere hulpverleners, scholen en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. Voor hulpverlening op maat maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap deel uit van netwerken.   Eibergen Gezond! Zorgprofessionals in Eibergen hebben hun krachten
Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen aan haar belanghebbenden over de geboden hulpverlening. Open hier het Maatschappelijk jaarverslag over 2023.
Vacatures Wegens uitbreiding van ons team: Vacature Ambulant Gezinshulpverlener (min. 24 u/wk) Wie zijn wij Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is een organisatie voor ambulante jeugdhulp in de regio’s Achterhoek, Twente en Midden-IIssel. Wij bieden systeemgerichte hulpverlening aan gezinnen. Onze werkwijze kenmerkt zich door maatwerk: geen traject is hetzelfde en dat