Organisatie

Wij streven ernaar een laagdrempelige en open organisatie te zijn. Wij vinden transparantie, kwaliteit en privacy daarbij erg belangrijk. Op deze pagina leest u over de volgende onderwerpen:

  • Bereikbaarheid
  • Uw privacy
  • Ideeën en ervaringen delen
  • Vertrouwenshulp
  • Klachtbehandeling
  • Kwaliteit
  • Samenwerkingspartners
  • Maatschappelijk Jaarverslag
  • Werken bij ons
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen. Hulp bij calamiteiten en crisis De Opstap biedt géén Spoedhulp of andere vormen van
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren. Uw mening kenbaar maken Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar
Indien u een vraag heeft over de geboden hulpverlening, advies wilt of een klacht, en u kunt of wilt deze niet met één van onze medewerkers bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wanneer u jeugdhulp ontvangt op indicatie van de gemeente, biedt het AKJ vertrouwenshulp. Om naar
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder
Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op
Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. De Verwijsindex kan helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Om te komen tot een goed afgestemde samenwerking, maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De
Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen over de geboden hulpverlening. Om het jaarverslag over 2020 te openen, klik hier.
Vacatures Op dit moment zijn er geen vacatures. Maar wil jij graag een bijdrage leveren aan het welbevinden van gezinnen? Onderschrijf je het belang van het systeem rondom een kind? En wil jij werken in een fijn team waarin we elkaar inspireren en steunen? Dan zien we jouw open sollicitatie