Bereikbaarheid

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen.

Hulp bij calamiteiten en crisis

De Opstap biedt géén Spoedhulp of andere vormen van crisisinterventie. Is er sprake van een (dreigende) acute situatie, zoals automutilatie (snijden), suïcidedreiging of ernstige depressie, dan adviseren wij u om zich aan te melden bij de Specialistische GGZ of een organisatie die wel hulp bij crisissituaties biedt. In geval van calamiteiten of acute crisis, neemt u contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of politie. Zij verwijzen u door naar een  crisisdienst.

Huisartsenpost Oost-Achterhoek (Winterswijk) 0900-5009000
Huisartsenpost Oude IJssel (Doetinchem) 0314-39888
Huisartsenpost Twente Oost (Enschede) 088-5551188
Huisartsenpost Hengelo (Hengelo) 088-5551155

Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112.

Uw privacy

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Ideeën en ervaringen

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren.

Uw mening kenbaar maken

Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar maken. De ambulant hulpverlener is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Veelal delen cliënten hun ideeën of ervaringen als eerste met hen. Soms vinden mensen dit lastig, dan kunnen zij zich wenden tot de trajectcoördinator.
Jaarlijks houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. Via deze weg geven onze cliënten anoniem aan in welke mate zij tevreden zijn over de geboden hulpverlening en onze organisatie in het algemeen. Ook vindt jaarlijks de cliëntenraadpleging plaats. Ouders en jongeren die graag met ons meedenken over hoe we onze hulp nog beter kunnen maken, nodigen we van harte uit om zich aan te melden.
Tot slot bieden wij op online de mogelijkheid aan onze cliënten om hun mening, idee of ervaring te delen met ons. Dat kan hier door het invullen van het contactformulier.

Vertrouwenshulp

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon informeert jeugdigen en hun ouders over hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat hun rechten zijn. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon over stappen die zij kunnen zetten om de hulp te ontvangen die zij wensen, en wat zij kunnen doen bij onduidelijkheid of onvrede over de hulpverlening. De ondersteuning door de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk en gratis.

Wanneer u jeugdhulp ontvangt, biedt JeugdStem vertrouwenshulp. Om naar de website van JeugdStem te gaan, klik hier.

Wanneer u begeleiding vanuit de WMO of psychosociale hulpverlening ontvangt, kun u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van het Klachtenportaal Zorg. Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klik hier.

Klachtbehandeling

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder te verbeteren.
Wanneer u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit te bespreken met uw ambulant hulpverlener. Ook kunt u contact opnemen met uw trajectcoördinator. Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze hulpverlening te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klikt u op het logo.

 

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op hun organisatie. Sinds 2017 zijn we met vlag en wimpel gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, zijn wij gecertificeerd/geregistreerd bij:

  • HKZ Kleine Organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
  • Sociaal Werk Nederland (Branchevereniging voor het Sociaal Werk)
  • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Daarnaast zijn alle Ambulant Gezinshulpverleners geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Hiermee voldoen wij aan de Norm Verantwoorde Werktoedeling.

 

 

Samenwerking

Wij werken graag met andere hulpverleners, scholen en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. Voor hulpverlening op maat maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap deel uit van netwerken.

 

Eibergen Gezond!

Zorgprofessionals in Eibergen hebben hun krachten gebundeld om de inwoners te helpen bewuster en gezond te leven. Zij doen dit onder de naam Eibergen Gezond! Zij bundelen initiatieven en houden elkaar op de hoogte van ieders expertises vanuit het idee: ‘We kunnen samen méér!’.

De inwoner van Eibergen staat centraal binnen Eibergen Gezond. Daar om heen staat een netwerk van zorgverleners, sociaal domein en vrijwilligers. De betrokkenen leren elkaar steeds beter kennen waardoor korte lijntjes ontstaan. Zo ondersteunen we de inwoner op efficiënte en zinnige manier, gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid. De eigen regie van de inwoner is een belangrijke pijler. De focus wordt verplaatst van zorg naar preventie. Op deze manier streven we met elkaar naar een gezond Eibergen.

Inwoners zijn ontzettend belangrijk in dit proces om samen te gaan voor een Positieve Gezondheid. Volg hen via facebook op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Eibergen Gezond!

Maatschappelijk jaarverslag

Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen aan haar belanghebbenden over de geboden hulpverlening.

Open hier het Maatschappelijk jaarverslag over 2023.

Werken bij ons

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

 

Open sollicitatie

Spreekt onze visie en werkwijze je aan? Laat het ons dan weten! Stuur je motivatie en CV voor naar ons via het contactformulier.  Open sollicitaties behandelen wij met voorrang wanneer er een vacature ontstaat.

 

Erkend leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en manier van werken over te dragen aan toekomstige professionals. Daarom zijn wij door de SBB erkend als leerbedrijf. Wij leiden uitsluitend HBO-studenten (BBL/BOL/Derde Leerweg) op voor een mooie toekomst in de jeugdhulpverlening om een verschil te maken. Wil jij graag bij ons komen voor een stage of leerwerkbaan, laat het ons dan weten via het contactformulier.