Bereikbaarheid

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen.

Hulp bij calamiteiten en crisis

De Opstap biedt géén Spoedhulp of andere vormen van crisisinterventie. Is er sprake van een (dreigende) acute situatie, zoals automutilatie (snijden), suïcidedreiging of ernstige depressie, dan adviseren wij u om zich aan te melden bij de Specialistische GGZ of een organisatie die wel hulp bij crisissituaties biedt. In geval van calamiteiten of acute crisis, neemt u contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of politie. Zij verwijzen u door naar een  crisisdienst.

Huisartsenpost Oost-Achterhoek (Winterswijk) 0900-5009000
Huisartsenpost Oude IJssel (Doetinchem) 0314-39888
Huisartsenpost Twente Oost (Enschede) 088-5551188
Huisartsenpost Hengelo (Hengelo) 088-5551155

Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112.

Uw privacy

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens. Om de Privacyverklaring in te zien, klik hier.

Ideeën en ervaringen

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren.

Uw mening kenbaar maken

Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar maken. De ambulant hulpverlener is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Veelal delen cliënten hun ideeën of ervaringen als eerste met hen. Soms vinden mensen dit lastig, dan kunnen zij zich wenden tot de trajectcoördinator.
Jaarlijks houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. Via deze weg geven onze cliënten anoniem aan in welke mate zij tevreden zijn over de geboden hulpverlening en onze organisatie in het algemeen.
Tot slot bieden wij op online de mogelijkheid aan onze cliënten om hun mening, idee of ervaring te delen met ons. Dat kan hier door het invullen van het contactformulier.

Vertrouwenshulp

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon informeert jeugdigen en hun ouders over hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat hun rechten zijn. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon over stappen die zij kunnen zetten om de hulp te ontvangen die zij wensen, en wat zij kunnen doen bij onduidelijkheid of onvrede over de hulpverlening. De ondersteuning door de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk en gratis.

Wanneer u jeugdhulp ontvangt, biedt het AKJ vertrouwenshulp. Om naar de website van het AKJ te gaan, klik hier.

Wanneer u begeleiding vanuit de WMO of psychosociale hulpverlening ontvangt, kun u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van het Klachtenportaal Zorg. Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klik hier.

Klachtbehandeling

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder te verbeteren.
Wanneer u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit te bespreken met uw ambulant hulpverlener. Ook kunt u contact opnemen met Jolanda Hartman, zij is trajectcoördinator. Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing.
Als u van mening bent dat er geen passende oplossing is geboden of wanneer u niet in gesprek wenst te gaan met iemand van onze organisatie, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot het Klachtenportaal Zorg. In de flyer van Klachtenportaal Zorg kunt u lezen op welke wijze zij uw klacht behandelen, klik hier voor de flyer.

Contactgegevens van het Klachtenportaal Zorg:
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl

Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klikt u op het logo.

 

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op hun organisatie. Sinds 2017 zijn we met vlag en wimpel gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, zijn wij gecertificeerd/geregistreerd bij:

  • HKZ Kleine Organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
  • Sociaal Werk Nederland (Branchevereniging voor het Sociaal Werk)
  • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Daarnaast zijn alle Ambulant Gezinsbehandelaren geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Hiermee voldoen wij aan de Norm Verantwoorde Werktoedeling.

 

 

Samenwerkingspartners

Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. De Verwijsindex kan helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Om te komen tot een goed afgestemde samenwerking, maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ook deel uit van netwerken.

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is aangesloten bij Jeugd-App
Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek, waarin het belang van het kind en het gezin centraal staat. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe zodat waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid kan worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: zie website Jeugd-APP

Maatschappelijk jaarverslag

Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen over de geboden hulpverlening.

Om het jaarverslag over 2020 te openen, klik hier.

Werken bij ons

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures. Maar wil jij graag een bijdrage leveren aan het welbevinden van gezinnen? Onderschrijf je het belang van het systeem rondom een kind? En wil jij werken in een fijn team waarin we elkaar inspireren en steunen? Dan zien we jouw open sollicitatie graag tegemoet.

 

Leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en manier van werken over te dragen aan toekomstige professionals. Daarom zijn wij door de SBB erkend als leerbedrijf. Wij leiden studenten (BBL/BOL) op voor een mooie toekomst in de jeugdhulpverlening om een verschil te maken.