Joyce Tiemessen

Ambulant Gezinsbegeleider

Belangrijke elementen die ik meebreng in een gezin zijn, vertrouwen, humor en een positieve sfeer. Door een levenslijn samen uit te tekenen, kun je heel systeemgericht te werk gaan. Hierbij wordt teruggekeken maar vooral ook vooruitgekeken. Op die manier creëer ik een basis die passend is bij het kind en het gezin. Vanuit daar ga ik  oplossingsgericht te werk. Aandacht voor het positieve en leren op een andere manier te denken is één van mijn praktische adviezen.