Annet Elshof

Praktijkhouder en Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

In 2006 heb ik Pedagogisch Adviesbureau De Opstap opgericht omdat ik vond dat het hulpverlenen op een andere, meer persoonlijke manier kon. Mijn hart ligt bij het horen en zien van ouders en kinderen. Door goed te luisteren naar wat de ander beweegt, kom je dichter bij de onderliggende behoeften. Daar ligt de sleutel voor verandering. Dat ik die weg samen met de ander mag bewandelen is altijd weer bijzonder.

Jolanda Hartman

Trajectcoördinator en Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Als Trajectcoördinator verzorg ik aanmeldingen en intakes. Jullie zien mijn gezicht dus als eerste. Daarnaast werk ik ook in gezinnen. Ik vind het fijn om samen met het gezin te puzzelen, te zoeken naar oplossingen die passen bij het aangemelde kind èn bij de rest van het gezin. Om zo te werken aan de vragen die er liggen met als doel dat iedereen weer zelfstandig verder kan.

 

Saskia Ruiken

Gedragswetenschapper, Trajectcoördinator en Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het mooie van mijn werk bij De Opstap vind ik dat we maatwerk bieden. Samen met het gezin kijken naar wat er speelt en hier vervolgens mee aan het werk gaan, altijd vanuit een positieve benadering en op een manier die bij het gezin past. Dit is voor elk gezin anders en dat maakt mijn werk erg afwisselend. Het geeft veel voldoening om toe te werken naar het moment waarop het gezin zelfstandig verder kan. Mooi om daar mijn steentje aan bij te dragen!

Marlou Jung

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Samen met ouders en kinderen zoeken naar de manier waarop het weer fijn wordt in huis, leren wat je wel kan en wat beter gelaten kan worden. Het kan confronterend zijn om te ontdekken dat je zelf iets anders moet doen om de situatie te veranderen. Ik hou daar rekening mee. Veranderen kost de ene keer wat meer tijd dan de andere keer en  gaat niet zomaar vanzelf. Systemisch gezien stap ook ik in het gezinssysteem, zodra ik start met de hulpverlening, dus wat ik vraag van de gezinsleden, daar hou ik zelf ook rekening mee. Met geduld, rust en ook wel humor, daar word ik dan zelf ook weer een blij mens van.

Diana Prinsen

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het leuke van het werken met kinderen is hun open, oprechte en eerlijke opmerkingen. Je weet waar je aan toe bent. In het werken met de ouders (opvoeders) in het gezin krijg ik voldoening als ik ouders passende handvatten kan bieden in de opvoeding van hun kinderen en zij zelf weer grip ervaren als dat ontbrak. Mijn werkwijze kenmerkt zich door positiviteit, duidelijkheid met een vleugje humor en enthousiasme. Tijdens huisbezoeken vind ik het prettig iets actiefs/ creatiefs te doen bijvoorbeeld wandelen, een stuk fietsen, tekenen, schilderen of een (rollen) spel spelen.

 

Rianne Bulsink

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het mooie van mijn werk vind ik dat iedereen uniek is en er mag zijn. Doordat iedereen uniek is, is er geen pasklaar antwoord. Wat ik belangrijk vind is dat kinderen hun hart volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen te nemen zoals ze zijn. Samen met ouders en kind gaan wij op pad.

 

Marthe Tieltjes

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het leukste aan de begeleiding in de gezinnen vind ik de zoektocht samen met ouders en/of kind(eren) naar de veranderingen die het verschil maken. Graag doe ik dit met kinderen spelenderwijs. Het doel is om voor elk gezinslid een passende oplossing te vinden waarin zij zelfstandig en langdurig verder kunnen.

Joyce Tiemessen

Ambulant Gezinsbegeleider

Belangrijke elementen die ik meebreng in een gezin zijn, vertrouwen, humor en een positieve sfeer. Door een levenslijn samen uit te tekenen, kun je heel systeemgericht te werk gaan. Hierbij wordt teruggekeken maar vooral ook vooruitgekeken. Op die manier creëer ik een basis die passend is bij het kind en het gezin. Vanuit daar ga ik  oplossingsgericht te werk. Aandacht voor het positieve en leren op een andere manier te denken is één van mijn praktische adviezen.

Nienke Kuenen

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het werken bij de Opstap past bij mij omdat we geen pasklare oplossingen aanbieden. Samen kijken met ouders en kinderen naar wat er speelt en wat er nodig en mogelijk is. Deze zoektocht met elkaar doormaken vind ik een heel waardevol proces, waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Het is mooi om ouders en kinderen te mogen begeleiden en ze te helpen weer grip op de situatie te krijgen. Als hulpverlener vind ik het belangrijk om goed te luisteren en te kijken wat iemand zegt, doet en bedoelt. Ik probeer aan te sluiten bij de situatie en soms ook een spiegel voor te houden. Dit doe ik met een gezonde dosis humor en een serieuze toon als het nodig is. Om dan ouders en kinderen weer te zien opbloeien en het zelfvertrouwen te zien groeien geeft zo veel voldoening.

Roxanne Iedema

Ambulant gezinshulpverlener i.o.

Het mooie aan dit werk vind ik dat ik samen met de gezinnen op zoek mag gaan naar een manier om het thuis nog fijner te hebben. Ik vind het belangrijk om te kijken naar ieders kwaliteiten. Door systemisch te werken kijk ik terug, maar vooral ook vooruit. Door jezelf en elkaar beter te begrijpen ontstaat er begrip en vertrouwen. Zo kun je meer genieten van elkaar. Ik vind het hierbij belangrijk om vertrouwen en humor mee te nemen als ik naar een gezin ga.