Samenwerkingspartners

Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. Hierbij kan de Verwijsindex helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Voor hulpverlening op maat maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ook deel uit van netwerken.

 

Jeugd-App

Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige, vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek. Het belang van het kind en het gezin centraal staat bij hen. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe. Hierdoor kan waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: zie website Jeugd-APP

 

Eibergen Gezond!

Zorgprofessionals in Eibergen hebben hun krachten gebundeld om de inwoners te helpen bewuster en gezond te leven. Zij doen dit onder de naam Eibergen Gezond! Zij bundelen initiatieven en houden elkaar op de van ieders expertises vanuit het idee: ‘We kunnen samen méér!’.

De inwoner van Eibergen staat centraal binnen Eibergen Gezond. Daar om heen staat een netwerk van zorgverleners, sociaal domein en vrijwilligers. De betrokkenen leren elkaar steeds beter kennen waardoor korte lijntjes ontstaan. Zo ondersteunen we de inwoner op efficiënte en zinnige manier, gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid. De eigen regie van de inwoner is een belangrijke pijler. De focus wordt verplaatst van zorg naar preventie. Op deze manier streven we met elkaar naar een gezond Eibergen.

Inwoners zijn ontzettend belangrijk in dit proces om samen te gaan voor een Positieve Gezondheid. Volg hen via facebook op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Eibergen Gezond!