Samenwerkingspartners

Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. De Verwijsindex kan helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Om te komen tot een goed afgestemde samenwerking, maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ook deel uit van netwerken.

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is aangesloten bij Jeugd-App
Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek, waarin het belang van het kind en het gezin centraal staat. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe zodat waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid kan worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: zie website Jeugd-APP