Samenwerking

Wij werken graag met andere hulpverleners, scholen en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. Voor hulpverlening op maat maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap deel uit van netwerken.

 

Eibergen Gezond!

Zorgprofessionals in Eibergen hebben hun krachten gebundeld om de inwoners te helpen bewuster en gezond te leven. Zij doen dit onder de naam Eibergen Gezond! Zij bundelen initiatieven en houden elkaar op de hoogte van ieders expertises vanuit het idee: ‘We kunnen samen méér!’.

De inwoner van Eibergen staat centraal binnen Eibergen Gezond. Daar om heen staat een netwerk van zorgverleners, sociaal domein en vrijwilligers. De betrokkenen leren elkaar steeds beter kennen waardoor korte lijntjes ontstaan. Zo ondersteunen we de inwoner op efficiënte en zinnige manier, gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid. De eigen regie van de inwoner is een belangrijke pijler. De focus wordt verplaatst van zorg naar preventie. Op deze manier streven we met elkaar naar een gezond Eibergen.

Inwoners zijn ontzettend belangrijk in dit proces om samen te gaan voor een Positieve Gezondheid. Volg hen via facebook op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Eibergen Gezond!