Verwijscriteria

Verwijscriteria voor onze diensten

Psychosociale problematiek van het kind
 • aanhoudende of terugkerende somatische klachten waaronder buikpijn en hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • (vermoeden van) hoogbegaafdheid
 • negatief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • hooggevoeligheid/prikkelgevoeligheid
 • problemen in de emotieregulatie: internaliserende en externaliserende problematiek
 • sociale vaardigheden
 • pesten
 • gedragsproblemen
 • stemming/depressieve klachten
 • echtscheiding
Ouderschapsproblematiek
 • jonge ouders/ouders worden
 • samen ouders zijn
 • zicht op eigen behoeftes
 • zicht op behoeftes van het kind
 • ouderschapsgroei
Opvoedondersteuning
 • structuur en voorspelbaarheid
 • duidelijkheid, regels en grenzen
 • zicht op behoeftes van het kind
 • problemen in de ouder-kind-relatie
Psychiatrische problematiek
 • ADHD en ADD
 • Angst
 • ASS (autisme)
 • KOPP-kinderen