Verwijzers

We werken graag met u samen aan een veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een passende verwijzing is voor alle partijen prettig en efficiënt. Wij zijn er graag zo vroeg mogelijk bij. Daarom laten we u weten bij welke problematiek u naar Pedagogisch Adviesbureau De Opstap kunt verwijzen. Onderstaand treft u de verwijscriteria aan. Om samenwerking in een vroeg stadium tot stand te laten komen, zijn wij aangesloten bij de Verwijsindex.

Onze diensten worden vergoed door de gemeenten vanuit de Wet op Jeugdzorg. Wij zijn werkzaam in de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk, Aalten, Bronkhorst, Doetinchem, Haaksbergen, Enschede, Hof van Twente en Lochem. Ouders hebben eveneens de mogelijkheid tot psychosociale hulpverlening in de vorm van een individueel traject voor henzelf.

Voor het bespreken van een casus of aanmelding, neemt u contact op met ons via het algemene nummer: 0545-287678 of via het contactformulier op onze website.

Wilt u graag foldermateriaal ontvangen voor in uw wachtruimte, dan sturen wij dit graag naar u op.

Onze werkwijze is doelgericht en Systeemgericht. Samen met het gezin stellen we doelen op en leggen deze vast in het Plan van Aanpak. De voortgang evalueren we regelmatig. We werken nadrukkelijk  niet alleen met het kind. De ouders worden actief betrokken in het traject. De interactie met hun kind is
Verwijscriteria voor onze diensten Inclusiecriteria Jeugdwet Ambulante jeugdhulp voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar; De hulpvraag ligt op opvoedgebied en ouders kunnen werken aan de problematiek op basis van inzicht. Woonachtig in de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Winterswijk; Lochem en Haaksbergen, gemeente Montferland,