Werkwijze

Onze werkwijze is doelgericht en Systeemgericht. Samen met het gezin stellen we doelen op en leggen deze vast in het Plan van Aanpak. De voortgang evalueren we regelmatig. We werken nadrukkelijk  niet alleen met het kind. De ouders worden actief betrokken in het traject. De interactie met hun kind is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening. Ook de andere kinderen in het gezin betrekken we bij de hulpverlening als dat nodig is. We werken met methodieken uit de NJi Databank voor Effectieve Interventies. Voorbeelden zijn:

 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Comet-training (zelfbeeld)
 • Denken+Durven=Doen (cognitief-gedragstherapeutische interventie bij angst)
 • Video Home Training (VHT).

Psycho-educatie bieden wij bij autisme, ADD, ADHD, angstproblematiek, hoogsensitiviteit en (vermoeden van) hoogbegaafdheid. Om maatwerk te leveren, werken we ook met methodieken gericht op de kwaliteiten van kinderen en hun weerbaarheid, sociale en emotionele vaardigheden. Met ouders gaan we aan de slag met hun pedagogische vaardigheden, hun (gezamenlijke) ouderschap en hun eigen balans om de opvoeding goed aan te  kunnen, ook na afloop van het traject.

Verwijscriteria

Verwijscriteria voor onze diensten

Psychosociale problematiek van het kind
 • aanhoudende of terugkerende somatische klachten waaronder buikpijn en hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • (vermoeden van) hoogbegaafdheid
 • negatief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • hooggevoeligheid/prikkelgevoeligheid
 • problemen in de emotieregulatie: internaliserende en externaliserende problematiek
 • sociale vaardigheden
 • pesten
 • gedragsproblemen
 • stemming/depressieve klachten
 • echtscheiding
Ouderschapsproblematiek
 • jonge ouders/ouders worden
 • samen ouders zijn
 • zicht op eigen behoeftes
 • zicht op behoeftes van het kind
 • ouderschapsgroei
Opvoedondersteuning
 • structuur en voorspelbaarheid
 • duidelijkheid, regels en grenzen
 • zicht op behoeftes van het kind
 • problemen in de ouder-kind-relatie
Psychiatrische problematiek
 • ADHD en ADD
 • Angst
 • ASS (autisme)
 • KOPP-kinderen