Werkwijze

Onze werkwijze is doelgericht en Systeemgericht. Samen met het gezin stellen we doelen op en leggen deze vast in het Plan van Aanpak. De voortgang evalueren we regelmatig. We werken nadrukkelijk  niet alleen met het kind. De ouders worden actief betrokken in het traject. De interactie met hun kind is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening. Ook de andere kinderen in het gezin betrekken we bij de hulpverlening als dat nodig is. We werken met methodieken uit de NJi Databank voor Effectieve Interventies. Voorbeelden zijn:

 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Comet-training (zelfbeeld)
 • Denken+Durven=Doen (cognitief-gedragstherapeutische interventie bij angst)
 • Video Home Training (VHT).

Psycho-educatie bieden wij bij autisme, ADD, ADHD, angstproblematiek, hoogsensitiviteit en (vermoeden van) hoogbegaafdheid. Om maatwerk te leveren, werken we ook met methodieken gericht op de kwaliteiten van kinderen en hun weerbaarheid, sociale en emotionele vaardigheden. Met ouders gaan we aan de slag met hun pedagogische vaardigheden, hun (gezamenlijke) ouderschap en hun eigen balans om de opvoeding goed aan te  kunnen, ook na afloop van het traject.

Verwijscriteria

Verwijscriteria voor onze diensten

Inclusiecriteria
 • Jeugdwet
 • Ambulante jeugdhulp voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar;
 • De hulpvraag ligt op opvoedgebied en ouders kunnen werken aan de problematiek op basis van inzicht.
 • Woonachtig in de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Winterswijk; Lochem en Haaksbergen, gemeente Montferland, Hof van Twente, Almelo.
 • Problematieken:
  • Opvoedproblematiek;
  • Gedragsproblematiek;
  • Sociaal-emotionele problematiek;
  • Hoogbegaafdheid;
  • Angst;
  • ADHD/ADD;
  • Autisme spectrum stoornis (ASS);
  • Depressie;
  • Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP);
  • (V)echtscheiding;

 

Exclusiecriteria
 • Ouders kunnen niet werken op inzicht;
 • Diagnostisch onderzoek en behandeling;
 • Ontlasting van de thuissituatie d.m.v. dagbesteding en/of logeren;
 • Psychologische/psychische problematiek van de ouders waar zij hulp voor nodig hebben;
 • Relatietherapie;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Verstandelijke beperking <IQ van 70; van zowel kind als ouders in kwestie;
 • Spoedzorg/Crisissituatie (o.a. veiligheid van het kind in het geding is);
 • 24-uurszorg;