Wat bieden wij

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is een praktijk voor Ambulante Jeugdhulp (Behandeling en Ondersteuning). Wij zijn er in de eerste plaats voor gezinnen. Ieder gezin krijgt passende hulpverlening, maatwerk dus. Wij bieden de hulp die nodig is, op de plek waar dat nodig is. Dat is vaak thuis, maar op school of bijvoorbeeld het voetbalveld komen we ook. Daarnaast delen we onze kennis en expertise graag met kinderopvang en scholen (bo/vo) door middel van coaching of trainingen. We werken ook samen het Samenwerkingsverband met onze Maatwerktrajecten gericht op individuele leerlingen.

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt Behandeling en Begeleiding. Wij staan voor maatwerk: wij bieden de hulp die nodig is. Daarom stemmen wij voor ieder gezin het hulpverleningstraject af op de specifieke hulpvraag en behoefte. Dat betekent ook dat de duur van een traject per gezin verschilt. Wij bieden de volgende
Wij bieden groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen. Bij alle groepen is het doel: ontmoeten van mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Zo kunnen je anderen leren kennen die weten wat je meemaakt en je sociale netwerk vergroten. Onze professionals geven daarbij ook een schat aan informatie, delen adviezen
Doelgerichte hulpverlening Na uw aanmelding voor ambulante hulpverlening volgt altijd een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en de achtergrond daarvan om zo te komen tot de doelen waaraan u wilt werken. Tevens krijgen wij een beeld van uw gezin. Vervolgens wordt het traject opgestart en het Plan
We willen onze kennis graag delen en en mensen samen brengen. Naast de  onderstaande workshops kunnen we ook hier maatwerk bieden. Dus wilt u bijvoorbeeld een ouderavond op uw school of kinderopvang of een thema-bijeenkomst voor uw team organiseren, dan werken wij hier graag aan mee.   Pedagogisch Spreekuur (gratis)
Leerkrachten brengen veel tijd met een kind of jongere door. Zij zijn voor kinderen of jongeren dan ook vertrouwde personen die het kind goed kennen. Als een kind of jongere niet goed in zijn vel zit, dan signaleert een leerkracht dat vaak wel. Toch is er niet altijd de ruimte
Pedagogisch medewerkers zijn een belangrijke schakel in de opvoeding van kinderen. Zij zien het kind regelmatig en weten hoe het kind in zijn vel zit. Zij bouwen een vertrouwensband op met de kinderen. Ze stimuleren de ontwikkeling op diverse gebieden en leren kinderen waarden en normen. Pedagogisch medewerkers hebben een
Volwassenen kunnen bij ons terecht voor Psychosociale Hulpverlening. Deze hulpvorm legt het accent op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving. Wij helpen mensen met klachten die ontstaan door problemen op persoonlijke, relationele of maatschappelijke gebieden. Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met