Wat bieden wij

De Opstap is een praktijk voor Ambulante Jeugdhulp. Wij zijn er in de eerste plaats voor gezinnen. Door maatwerktrajecten bieden we de hulp die nodig is, op de plek waar dat nodig is. Dat is vaak thuis, maar op school of bijvoorbeeld het voetbalveld komen we ook. Daarnaast delen we onze kennis en expertise graag met kinderopvang en scholen (bo/vo) door middel van coaching, trainingen of een maatwerktraject. Tot slot verzorgen wij lezingen en workshops. Deze zijn zowel voor ouders als professionals geschikt.

Maatwerk De Opstap staat voor maatwerk: wij bieden de hulp die nodig is. Daarom stemmen wij voor ieder gezin het hulpverleningstraject af op de specifieke hulpvraag en behoefte. Dat betekent dat de duur van een traject per gezin verschilt. Wij bieden de volgende behandelingen en begeleidingsvormen. Onze diensten Intensief Ambulante
Doelgerichte hulpverlening Na uw aanmelding volgt altijd een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en de achtergrond daarvan om zo te komen tot de doelen waaraan u wilt werken. Tevens krijgen wij een beeld van uw gezin. Vervolgens wordt het traject opgestart en het Plan van Aanpak opgesteld.
We willen onze kennis graag delen. Met ouders, maar ook opa's en oma's, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere hulpverleners zijn van harte welkom bij onze lezingen en workshops. Naast de  onderstaande lezingen en workshops kunnen we ook hier maatwerk bieden. Dus wilt u bijvoorbeeld een ouderavond op uw school of
Pedagogisch medewerkers zijn een belangrijke schakel in de opvoeding van kinderen. Zij zien het kind regelmatig en weten hoe het kind in zijn vel zit. Zij bouwen een vertrouwensband op met de kinderen. Ze stimuleren de ontwikkeling op diverse gebieden en leren kinderen waarden en normen. Pedagogisch medewerkers hebben een
Leerkrachten brengen veel tijd met een kind of jongere door. Zij zijn voor kinderen of jongeren dan ook vertrouwde personen die het kind goed kennen. Als een kind of jongere niet goed in zijn vel zit, dan signaleert een leerkracht dat vaak wel. Toch is er niet altijd de ruimte
Volwassenen kunnen bij ons terecht voor Psychosociale Hulpverlening. Deze hulpvorm legt het accent op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving. Wij helpen mensen met klachten die ontstaan door problemen op persoonlijke, relationele of maatschappelijke gebieden. Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met