Kwaliteit

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op hun organisatie. Sinds 2017 zijn we met vlag en wimpel gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, zijn wij gecertificeerd/geregistreerd bij:

  • HKZ Kleine Organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
  • Sociaal Werk Nederland (Branchevereniging voor het Sociaal Werk)
  • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Daarnaast zijn alle Ambulant Gezinshulpverleners geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Hiermee voldoen wij aan de Norm Verantwoorde Werktoedeling.