HKZ


Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Verwijscriteria

Verwijscriteria voor onze diensten

Psychosociale problematiek van het kind
 • aanhoudende of terugkerende somatische klachten waaronder buikpijn en hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • (vermoeden van) hoogbegaafdheid
 • negatief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • hooggevoeligheid/prikkelgevoeligheid
 • problemen in de emotieregulatie: internaliserende en externaliserende problematiek
 • sociale vaardigheden
 • pesten
 • gedragsproblemen
 • stemming/depressieve klachten
 • echtscheiding
Ouderschapsproblematiek
 • jonge ouders/ouders worden
 • samen ouders zijn
 • zicht op eigen behoeftes
 • zicht op behoeftes van het kind
 • ouderschapsgroei
Opvoedondersteuning
 • structuur en voorspelbaarheid
 • duidelijkheid, regels en grenzen
 • zicht op behoeftes van het kind
 • problemen in de ouder-kind-relatie
Psychiatrische problematiek
 • ADHD en ADD
 • Angst
 • ASS (autisme)
 • KOPP-kinderen

Vacatures

Ben je geïnteresseerd in een baan bij onze organisatie, dan zien wij graag je open sollicitatie tegemoet. Je gaat er dan mee akkoord dat wij je sollicitatie een jaar in portefeuille houden.

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van toekomstige vacatures!

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures.

Open sollicitatie

Fijn dat u interesse heeft in een functie binnen onze organisatie! Om te solliciteren dient u uw gegevens in te vullen en uw CV en motivatie toe te voegen.

Wij zullen middels de door u ingevulde gegevens contact met u opnemen.

Hier komt formulier

Uw privacy

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Ideeën en ervaringen

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren.

Uw mening kenbaar maken

Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar maken. De ambulant hulpverlener is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Veelal delen cliënten hun ideeën of ervaringen als eerste met hen. Soms vinden mensen dit lastig, dan kunnen zij zich wenden tot de trajectcoördinator.
Jaarlijks houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. Via deze weg geven onze cliënten anoniem aan in welke mate zij tevreden zijn over de geboden hulpverlening en onze organisatie in het algemeen. Ook vindt jaarlijks de cliëntenraadpleging plaats. Ouders en jongeren die graag met ons meedenken over hoe we onze hulp nog beter kunnen maken, nodigen we van harte uit om zich aan te melden.
Tot slot bieden wij op online de mogelijkheid aan onze cliënten om hun mening, idee of ervaring te delen met ons. Dat kan hier door het invullen van het contactformulier.

Vertrouwenshulp

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon informeert jeugdigen en hun ouders over hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat hun rechten zijn. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon over stappen die zij kunnen zetten om de hulp te ontvangen die zij wensen, en wat zij kunnen doen bij onduidelijkheid of onvrede over de hulpverlening. De ondersteuning door de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk en gratis.

Wanneer u jeugdhulp ontvangt, biedt het AKJ vertrouwenshulp. Om naar de website van het AKJ te gaan, klik hier.

Wanneer u begeleiding vanuit de WMO of psychosociale hulpverlening ontvangt, kun u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van het Klachtenportaal Zorg. Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klik hier.

Klachtbehandeling

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder te verbeteren.
Wanneer u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit te bespreken met uw ambulant hulpverlener. Ook kunt u contact opnemen met Jolanda Hartman, zij is trajectcoördinator. Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing.
Als u van mening bent dat er geen passende oplossing is geboden of wanneer u niet in gesprek wenst te gaan met iemand van onze organisatie, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot het Klachtenportaal Zorg. In de flyer van Klachtenportaal Zorg kunt u lezen op welke wijze zij uw klacht behandelen, klik hier voor de flyer. 

Contactgegevens van het Klachtenportaal Zorg:
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl

Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klikt u op het logo.

 

Samenwerkingspartners

Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. Hierbij kan de Verwijsindex helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Voor hulpverlening op maat maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ook deel uit van netwerken.

 

Jeugd-App

Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige, vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek. Het belang van het kind en het gezin centraal staat bij hen. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe. Hierdoor kan waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: zie website Jeugd-APP

 

Eibergen Gezond!

Zorgprofessionals in Eibergen hebben hun krachten gebundeld om de inwoners te helpen bewuster en gezond te leven. Zij doen dit onder de naam Eibergen Gezond! Zij bundelen initiatieven en houden elkaar op de van ieders expertises vanuit het idee: ‘We kunnen samen méér!’.

De inwoner van Eibergen staat centraal binnen Eibergen Gezond. Daar om heen staat een netwerk van zorgverleners, sociaal domein en vrijwilligers. De betrokkenen leren elkaar steeds beter kennen waardoor korte lijntjes ontstaan. Zo ondersteunen we de inwoner op efficiënte en zinnige manier, gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid. De eigen regie van de inwoner is een belangrijke pijler. De focus wordt verplaatst van zorg naar preventie. Op deze manier streven we met elkaar naar een gezond Eibergen.

Inwoners zijn ontzettend belangrijk in dit proces om samen te gaan voor een Positieve Gezondheid. Volg hen via facebook op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Eibergen Gezond!

Maatschappelijk jaarverslag

Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen aan haar belanghebbenden over de geboden hulpverlening.

Open hier het Maatschappelijk jaarverslag over 2021.