Onze missie

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ondersteunt ouders en kinderen in de gezinsdynamiek, zodat ieder gezinslid zich gehoord en gezien voelt en zich van daaruit kan ontwikkelen. Persoonlijke aandacht, toegankelijkheid en transparantie vormen de basis van de hulpverlening aan ieder gezin.

Onze visie

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil dat kinderen en jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen. Dit doen we door de best passende hulpverlening te bieden aan het gezinssysteem en samen te werken met belangrijke anderen, zoals scholen. Wij willen er graag op tijd bij zijn om samen erger te voorkomen. Zo dragen we bij aan meer geluk en welbevinden in gezinnen.

 

Zo doen wij dat in de praktijk

In de praktijk geven wij onze missie en visie op deze manier vorm:

Wij kijken naar de verbinding binnen het (gezins)systeem

Een kind staat altijd in verbinding met zijn omgeving. En in deze omgeving blijft niets zoals het is: er is altijd een dynamiek in een bepaald systeem. Alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Dit samen bepaalt mede hoe een kind zich ontwikkelt. Veranderen kan het kind niet alleen, daarvoor heeft het zijn omgeving nodig.

Om deze reden werken wij Systeemgericht, d.w.z. dat we niet alleen naar het kind kijken en met hem aan het werk gaan. We kijken ook naar ouderfactoren en vooral ook naar de interactie tussen de gezinsleden. Het probleemgedrag van het kind is voor ons het symptoomgedrag: hij laat op deze manier zien dat hij niet goed in zijn vel zit, dat het niet lekker gaat. De oplossing ligt in het zoeken naar de behoefte achter het gedrag van het kind, maar ook van de ouder of anderen in het systeem. Door hiermee aan het werk te gaan, de behoeftes te erkennen en passende vaardigheden te leren, doorbreken we niet-helpende patronen en komen zo tot een structurele, blijvende oplossing.

Wij kijken naar het gezin als geheel en luisteren met aandacht

Bij ons staat het gezin als geheel voorop. Allereerst luisteren we goed naar het verhaal van het gezin. Wat wordt er gezegd en ook: wat wordt er niet gezegd. We nemen de tijd om uit te zoeken wat er nu precies speelt. Daarbij kijken we gezinsbreed, dus ook naar broertjes en zusjes. Voor ons zijn de hulpvraag en het proces leidend, niet de duur van het hulpverleningstraject.

Samen met ouder en kind gaan we op zoek naar de behoefte die schuilgaat onder het gedrag. Dat vraagt meestal om een andere aanpak door de ouder. We streven naar een structurele verandering van het gedrag van het kind. Daarom kijken we juist ook naar wat ouders nodig hebben. De balans tussen de draaglast en draagkracht van hen is van wezenlijk belang om de gewenste verandering in gang te zetten èn te behouden.

Wij zijn professioneel en persoonlijk

De hulpverlener kiest voor een persoonlijke benadering om een vertrouwensband aan te gaan met ouders en kinderen. Ouders zijn het meest deskundig op het gebied van hun eigen kind. Ook kinderen weten zelf vaak heel goed wat hen juist wel of juist niet helpt. Door uit te gaan van de eigen wijsheid van ouders en kinderen halen we samen het maximale uit het hulpverleningstraject.

Professionaliteit en persoonlijkheid gaan hand in hand. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden en oplossingen voor problemen. Op deze manier houden ouders en kinderen zelf zoveel mogelijk de regie.

We werken zo preventief mogelijk

Voor alle kinderen geldt dat wij er graag “op tijd bij zijn” en passende hulp inzetten voor het hele gezin. Wij zijn er graag zo vroeg mogelijk bij, zodat we onze hulptrajecten zo kort mogelijk kunnen laten duren.

We hanteren graag het motto: hoe vroeger hoe beter. We zijn er juist ook voor jonge gezinnen: ouders met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. In deze leeftijd wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Hoe steviger deze basis is, hoe minder (gezondheids)problemen kinderen op latere leeftijd ervaren.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid stelt de mens als geheel centraal en gaat uit van mogelijkheden en krachten van ieder mens. Om leren gaan met veranderende omstandigheden bevordert een Positieve Gezondheid.

Een integrale aanpak past bij Positieve Gezondheid. Wij geloven in het bundelen van krachten. Daarom werken we graag samen met bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, sportclubs, eerstelijns zorgverleners en andere jeugdhulp-/zorgaanbieders. Hierbij staat het belang van het kind voorop.