Trainingen

Kinderen en jongeren kunnen soms net dat steuntje in de rug nodig hebben. Geen lang hulptraject, maar een training waarin zij leren anders om te gaan met de dingen waar zij tegenaan lopen. Wij bieden de volgende trainingen aan.

 

Training BinnensteBuitenen met gevoelens (groepstraining voor kinderen van 7-11 jaar)

Tijdens de emotionele vaardigheidstraining gaan kinderen aan de slag met hun gevoelens. Hun gevoelens herkennen, accepteren en op een meer passende manier naar buiten brengen. De kinderen oefenen d.m.v. spel en creatieve werkvormen tijdens de training. Daarnaast krijgen huiswerkopdrachten mee. Het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot en ze voelen zich sterker van binnen. Daardoor kunnen ze op een gezonde manier de interactie met anderen aangaan. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 contactmomenten met de ouders.

Startdata van de emotionele vaardigheidstraining ‘Binnenstebuitenen met gevoelens’:

17 maart 2022 (s.v.p. aanmelden voor 1 maart)
6 oktober 2022 (s.v.p. aanmelden voor 19 september)

Open de flyer van de training Binnenstebuitenen met gevoelens.

Voor meer informatie of aanmelden voor de training Binnenstebuitenen met gevoelens, vult u het contactformulier in.

COMET-training: Werken aan je zelfbeeld (groepstraining voor jongeren van 12-17 jaar)

In de COMET-training leren jongeren vaardigheden om positiever over zichzelf te denken. Ze gaan op zoek naar hun eigen negatieve gedachtenpatronen. Door deze te checken leren zij op een andere, meer opbouwende manier over zichzelf en hun omgeving te denken. Ook onderzoeken zij met elkaar de invloed van non-verbale communicatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan zij op een creatieve manier aan de slag met het thema Zelfbeeld. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor jongeren en 3 contactmomenten met ouders.

Startdata van de COMET-training Werken aan je zelfbeeld:

28 maart 2022 (s.v.p. aanmelden voor 9 maart)
3 oktober 2022 (s.v.p. aanmelden voor 14 september)

Open de flyer van de COMET-training.

Voor meer informatie of aanmelden voor de COMET-training Werken aan je zelfbeeld, vult u het contactformulier in.