Trainingen en Ouderbijeenkomsten

Kinderen en jongeren kunnen soms net dat steuntje in de rug nodig hebben. Geen lang hulptraject, maar een training waarin zij samen met anderen leren anders om te gaan met dat wat zij lastig vinden. Ook voor ouders zijn er bijeenkomsten waar het ontmoeten van andere ouders in een soortgelijke situaties voorop staat en waar tips en adviezen gegeven worden. Wij bieden de volgende trainingen aan:

 

Training BinnensteBuitenen met gevoelens (groepstraining voor kinderen van 7-11 jaar)

Tijdens deze training gaan kinderen aan de slag met hun gevoelens. Hun gevoelens herkennen en leren om deze op een meer passende manier naar buiten te brengen. De kinderen oefenen dit d.m.v. spel en creatieve werkvormen. Zo groeit het zelfvertrouwen van kinderen en voelen zij zich sterker van binnen. Daardoor kunnen ze op een gezonde manier de interactie met anderen aangaan. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 contactmomenten met de ouders.

Startdata van de training Binnenstebuitenen met gevoelens:

6 oktober (s.v.p. aanmelden voor 19 september)
2 maart 2023 (s.v.p. aanmelden voor 9 februari)

Ik wil meer informatie of mijn kind aanmelden.

 

Brussengroep (groepstraining voor kinderen van 8-12 jaar)

Deze groep is bedoeld voor kinderen met een een broer of zus die speciale aandacht vraagt. Een kind met een handicap of stoornis, heeft ook invloed op de andere kinderen in het gezin. Voor hen is het niet altijd even leuk of makkelijk. Zij ervaren ook schaamte, schuldgevoelens en moeten zich regelmatig aanpassen aan de situatie. Ook weten zij niet altijd wat er aan de hand is met hun broer of zus en hoe zij het beste kunnen reageren. De brussen krijgen psycho-educatie en praktische tips. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en 3 contactmomenten met de ouders.

Startdata van de Brussengroep:

5 oktober (s.v.p. aanmelden voor 19 september)
15 maart 2023 (s.v.p. aanmelden voor 22 februari)

Ik wil meer informatie of mijn kind aanmelden.

 

Training Werken aan je zelfbeeld (groepstraining voor jongeren van 12-17 jaar)

In deze training leren jongeren vaardigheden om positiever over zichzelf te denken. Ze gaan op zoek naar hun eigen negatieve gedachtenpatronen. Door deze te checken leren zij op een andere, meer opbouwende manier over zichzelf en hun omgeving te denken. Ook onderzoeken zij met elkaar de invloed van non-verbale communicatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan zij op een creatieve manier aan de slag met het thema Zelfbeeld. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor jongeren en 3 contactmomenten met ouders.

Startdata van de training Werken aan je zelfbeeld:

9 januari 2023 (s.v.p. aanmelden voor 12 december)
15 mei 2023 (s.v.p. aanmelden voor 17 april)

Ik wil meer informatie of mijn kind aanmelden.

 

Ouderbijeenkomsten Autisme

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ouders van een kind met autisme elkaar. Ouders vinden herkenning en erkenning bij elkaar en er is ruimte voor het delen van ervaringen. De bijeenkomsten vinden plaats onder professionele begeleiding. Iedere bijeenkomst wordt psycho-educatie over autisme gegeven en krijgen ouders praktische tips. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Startdata van de Ouderbijeenkomsten Autisme:

4 oktober 2022 (s.v.p. aanmelden voor 18 september)
7 maart 2023 (s.v.p. aanmelden voor 21 februari)

Kosten: € 87,50 voor max. 2 personen (5 avonden). Bent u bij De Opstap in zorg? Dan kunt u kosteloos deelnemen aan de ouderbijeenkomsten.

Ik wil meer informatie of mij aanmelden.

 

Ouderbijeenkomsten Hoogbegaafdheid

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ouders van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind elkaar. Ouders vinden herkenning en erkenning bij elkaar en er is ruimte voor het delen van ervaringen. De bijeenkomsten vinden plaats onder professionele begeleiding. Iedere bijeenkomst wordt psycho-educatie gegeven en krijgen ouders praktische tips. De training bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Startdata van de Ouderbijeenkomsten Hoogbegaafdheid:

17 januari 2023 (s.v.p. aanmelden voor 10 januari)
23 mei 2023 (s.v.p. aanmelden voor 16 mei)

Kosten: € 52,50 voor max. 2 personen (3 avonden). Bent u bij De Opstap in zorg? Dan kunt u kosteloos deelnemen aan de ouderbijeenkomsten. Pharosleden krijgen € 15,00 korting.

Ik wil meer informatie of mij aanmelden.