Kwaliteitskeurmerk

Hier intro tekst met uitleg waarom

Tekst
Teskt
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Onze ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. Het sociaal werk is een cruciaal beroep. Hun missie is om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet