De Opstap staat voor maatwerk. Wij bieden verschillende behandel- en begeleidingsvormen. Voor ieder gezin zal het hulpverleningstraject afgestemd worden op hun hulpvraag en behoefte.


Onze diensten
 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling;
 • Ouderbegeleiding;
 • Psycho-educatie;
 • Opvoedondersteuning;
 • Individuele begeleiding aan kinderen;
 • Emotionele vaardigheidstraining voor kinderen van 7-11 jaar (individueel en in groepsverband);
 • NIEUW: Pedagogisch Spreekuur (gratis)


Gezinnen: elkaar beter leren begrijpen, waardoor het weer gezellig wordt
Voor ieder mens is het belangrijk gehoord en gezien te worden. Dat je mag zijn wie je bent, met of zonder diagnose. Dit geldt zowel voor ouders als voor kinderen. Wanneer er steeds terugkerende problemen zijn in het gezin, tussen de ouders onderling of met één of meerdere kinderen, komt het gezin onder druk te staan. Wanneer het ouders niet meer lukt om dit om te buigen, kan De Opstap ondersteuning bieden. Met gezinnen kijken we naar de problemen die de afzonderlijke gezinsleden ervaren en gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen. We kijken systeemgericht naar de interactie tussen de gezinsleden en naar de onderliggende patronen die aanwezig zijn in het gezin. Door inzicht in niet-helpende patronen kunnen deze gedragspatronen doorbroken worden en werken we toe naar meer verbinding tussen de gezinsleden. Vervolgens wordt nieuw gedrag aangeleerd.
 

Ouders: goeg-genoeg ouderschap
Met de geboorte van je kind, wordt je ouders. Dit is een heel nieuwe rol en zorgt er vaak voor dat er een nieuw evenwicht gevonden moet gaan worden. In het ene gezin verloopt dit proces soepeler dan bij het andere gezin. Het kan ook zijn dat ouders het oneens zijn over bepaalde onderwerpen of dat de opvoedstijl wezenlijk verschilt. Ook een nieuw evenwicht vinden na een echtscheiding, kan een flinke klus zijn. 
In de Ouderbegeleiding kijken we met ouders naar hun naar hun eigen behoeftes en naar de behoeftes van hun kind, om op die manier de opvoedvaardigheden beter af te stemmen.
In de Opvoedondersteuning bieden we praktische ondersteuning bij de opvoeding. We geven praktische tips en leren ouders praktische vaardigheden waarmee zij de regie weer voeren in het gezin. 


Kinderen: waarom doe je zoals je doet?

Kinderen en jongeren laten geregeld door hun gedrag zien dat ze niet lekker in hun vel zitten. Als een kind regelmatig last heeft van buikpijn, stiller is dan normaal of juist vaker bang, boos of verdrietig, kijken wij samen met het kind naar de vraag onder het gedrag: wat maakt dat jij je zo voelt en zo doet? Eerst vragen stellen en onderzoeken, dan samen kijken naar oplossingen. Wanneer er sprake is van autisme, ADHD, ADD of angstproblematiek kunnen we gericht werken aan specifieke problemen en behoeftes zoals structuur, sociale vaardigheden en helpende gedachten. 

Tijdens de emotionele vaardigheidstraining leren kinderen in een kleine groep hun gevoelens herkennen, accepteren en op een meer passende manier naar buiten brengen. De kinderen oefenen d.m.v. spel en creatieve werkvormen tijdens de training en krijgen huiswerkopdrachten mee. Het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot, ze voelen zich sterker van binnen en hierdoor kunnen ze op een gezonde wijze de interactie met anderen aangaan. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 contactmomenten met de ouders. 

Startdata van de emotionele vaardigheidstraining 'Binnenstebuitenen met gevoelens':
2 maart 2020 (s.v.p. aanmelden voor 17 februari)
14 september 2020 (s.v.p. aanmelden voor 1 september)


Pedagogisch Spreekuur
Vanwege de huidige Corona-crisis zijn we er ons van bewust dat dit moeilijkheden kan opleveren voor de ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Daarbij kan het in deze tijd moeilijker zijn om de extra ondersteuning te vragen die nodig is. Vandaar dat Pedagogisch Adviesbureau De Opstap een telefonisch spreekuur heeft geopend. U kunt bij ons terecht wanneer u een vraag heeft of zich zorgen maakt over bijvoorbeeld:
 • De ontwikkeling van uw kind;
 • Het opvoeden van uw kind;
 • Balans vinden tussen werk en vrije tijd (voor zowel kinderen als u zelf);
 • Irritaties/(hoogoplopende) ruzies onderling;
 • De veiligheid van uw kind.
Ditzelfde spreekuur is ook voor kinderen en jongeren. Jullie kunnen je ook aanmelden voor het telefonisch spreekuur, met vragen over bijvoorbeeld:
 • Moeite hebben met het plannen van je huiswerk;
 • Als je je erg verveelt;
 • Als je last hebt van je broer(tje)/zus(je);
 • Als je steeds meer ruzie met je ouders hebt;
 • Als je je onveilig voelt.
Tijdens het spreekuur zal je in gesprek gaan met één van onze hulpverleners. We geven advies, zoeken samen naar een oplossing of bieden een luisterend oor. We hopen dat je na het gesprek de hulp hebt gekregen die je nodig had. Mocht dat niet zo zijn, of als wij inschatten dat er meer hulp nodig is, dan kijken we graag mee waar u of uw kind dan wel behoefte aan heeft.
Aanmelden voor het Pedagogisch Spreekuur kan via onze website > Aanmelden. Er wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen om een afspraak te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan het Pedagogisch Spreekuur.


Onze werkwijze
Wanneer u zich aanmeldt bij Pedagogisch Adviesbureau De Opstap starten we altijd met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Na dit gesprek is duidelijk welk hulpverleningstraject passend is. Vervolgens wordt het traject opgestart en wordt het Plan van Aanpak opgesteld en met u besproken. In het Plan van Aanpak staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden tijdens het hulpverleningstraject. Regelmatig wordt de voortgang besproken en wanneer de doelen behaald zijn, wordt het hulpverleningstraject in overleg met u afgesloten. Er wordt dan een eindverslag opgesteld. 
Mocht er toch nog hulp nodig zijn, bijvoorbeeld om de nieuwe vaardigheden te bestendigen, dan behoort een nazorgtraject tot de mogelijkheden. 


De fasen in het hulpverleningstraject:
 • Aanmelding
 • Intake
 • Hulpverleningstraject
 • Afronding
 • evt. nazorgtraject

Wij werken onder andere met de volgende interventies en methodieken: Denk goed voel je goed, Therapie in Beeld, Geef me de vijf, Kikker be cool, Brainblocks, Binnenstebuitenen met gevoelens. Daarnaast werken we ook met beeldmateriaal.Samenwerking
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap werkt samen met verschillende hulp- en zorgverleners en heeft goede contacten met de voormekaarteams en regisseurs van verschillende gemeenten. Wanneer wij inschatten dat er meer of andere hulp nodig is, dan kijken we graag samen met u mee.   

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is onderdeel van de Jeugd-APP. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende Achterhoekse Jeugd Psychologen en Pedagogen. Pedagogisch Adviesbureau De Opstap Kerkstraat 30-10, 7151 BW Eibergen 0545-287678

key 48