De Opstap is in februari 2006 opgericht, omdat ik graag op een meer persoonlijke manier met mensen wilde werken. Mensen worden zo snel een nummer, waardoor de persoon met zijn unieke verhaal verloren gaat. Zeker in de hulpverlening vind ik dit geen wenselijke situatie.


Onze missie
"De Opstap ondersteunt ouders en kinderen in de gezinsdynamiek, zodat ieder gezinslid zich gehoord en gezien voelt.
Laagdrempelig, respectvol en betrokken zijn onze kernwaarden!"


Lees verder...Onze visie

Verbinding

Een kind staat altijd in verbinding met zijn omgeving.Dit komt ook tot uiting in ons logo. Ieder stukje staat voor een belangrijk deel van het systeem: het gezin, het sociaal netwerk en school. Het rode stukje staat voor symbool voor het kind dat tijdelijk los staat van de cirkel, omdat het 'niet lekker loopt'. Het kind zit niet goed in zijn vel en uit dat ergens in de cirkel: thuis, op school of ergens in zijn sociaal netwerk.
Dat de cirkel gekanteld is, duidt op de dynamiek in ieder systeem: niets blijft zoals het is. Alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Dit samen bepaalt mede hoe een kind zich ontwikkelt. Veranderen kan het kind niet alleen, daarvoor heeft het zijn omgeving nodig.

Het gezin staat voorop
Wij leveren maatwerk door het gezin voorop te stellen. De hulpvraag en het proces zijn leidend, niet de duur van het hulpverleningstraject. Er wordt stilgestaan bij de vraag achter de vraag, de behoefte die schuilgaat onder het gedrag.
Om te komen tot een structurele verbetering van het gedrag van het kind, kijken we juist ook naar wat ouders nodig hebben. De balans tussen de draaglast en draagkracht van hen is hierbij van wezenlijk belang om verandering in gang te zetten.

Samenwerken om tot je recht te komen
De hulpverlener kiest voor een persoonlijke benadering om een vertrouwensband aan te gaan met ouders en kinderen. Ouders zijn het meest deskundig op het gebied van hun eigen kind. Ook kinderen weten zelf vaak heel goed wat hen juist wel of juist niet helpt. Door uit te gaan van de eigen wijsheid van ouders en kinderen halen we samen het maximale uit het hulpverleningstraject.
Professionaliteit en persoonlijkheid gaan hand in hand. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden en oplossingen voor problemen. Op deze manier houden ouders en kinderen zelf zoveel mogelijk de regie.

Preventief
Wij zijn er ook voor jonge gezinnen: jonge ouders met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. In deze leeftijd wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Hoe steviger deze basis is, hoe minder (gezondheids)problemen kinderen op latere leeftijd ervaren.
Voor alle kinderen geldt dat wij er graag "op tijd bij zijn" en passende hulp inzetten voor het gezin. Door de focus te leggen op het tijdig signaleren en inzetten van de juiste hulp, willen we voorkomen dat daadwerkelijke problemen ontstaan. Het kost dan van iedere betrokkene meer inzet om het ontstane patroon in een andere richting te buigen.

Positieve gezondheid
Positieve gezondheid stelt de mens als geheel centraal en gaat uit van mogelijkheden en krachten van ieder mens. Om leren gaan met veranderende omstandigheden en breed kijken op meerdere aspecten bevorderen een positieve gezondheid.
Een integrale aanpak past bij positieve gezondheid. Wij geloven in het bundelen van krachten en werken dus graag samen met scholen, organisaties voor kinderopvang, sportclubs en andere zorgorganisaties. Wij vinden het belangrijk dat zorgverleners van verschillende organisaties gezamenlijk het belang van het kind voorop stellen.

Focus op kwaliteit
Wij focussen op kwaliteit. Zowel in de hulpverlening als als organisatie zijn wij continu gericht op verbetering. Zo focussen wij op het blijven verbeteren van het professionele handelen bij cliënten, het verbeteren van ons aanbod van diensten/producten en het verbeteren van de gehele organisatie om de cliënten zo goed mogelijk te bedienen.
Lees verder...De organisatie is trots op het HKZ-kwaliteitskeurmerk. 

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, zijn wij aangesloten/geregistreerd bij:

  • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk);
  • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd); 
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk);
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg);

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap Kerkstraat 30-10, 7151 BW Eibergen 0545-287678

key 48