2011120819kopie
Kinderen opvoeden is over het algemeen een harmonieus gebeuren, waarbij de situatie nooit lang blijft zoals die is. Kinderen verrassen de volwassenen in hun omgeving telkens opnieuw. Vaak is dit op een positieve manier en kun je genieten van de ontwikkeling van je kinderen.
Echter, het ouderschap is soms ook verwarrend en kan je onzeker maken over je manier van opvoeden. Dat het ouderschap soms ook ronduit vermoeiend en zwaar kan zijn, wordt wel eens gebagatelliseerd of is taboe. Dit kan maken dat je het gevoel krijgt er alleen voor te staan. Juist op deze momenten kan het prettig zijn met een professional te onderzoeken hoe opvoeden weer leuk kan worden.Goed-genoeg ouderschap
Kinderen en jongeren kunnen hun ouders flink op de proef stellen met lastig gedrag. Iedere ouder kent wel de scène in de supermarkt, waarin je dreumes probeert zijn zin te krijgen door het op een krijsen te zetten. De blikken die je toegeworpen krijgt, kunnen sterk variëren. Dit kan het voor een ouder lastig maken te handelen zoals hij aanvankelijk van plan was. Zo zijn er meer situaties waarin je als ouder kan twijfelen over de aanpak van je kind, vooral als je aanpak niet (meer) werkt. Waar leg je de grens en hoe maak je die duidelijk naar je kind? Beperken grenzen de ontwikkeling van mijn kind niet teveel? Hoe ga je om met de eigen wil van je peuter? En hoe pak je het aan als je puber zich totaal voor je afsluit, terwijl jij juist nu heel graag wilt weten wat er in hem omgaat? Hoe zorg je dat je als ouders één lijn trekt naar de kinderen toe? Soms bots je snel met je ene kind, terwijl dit bij de ander totaal niet het geval is, hoe ga je hiermee om? Wat doe je wanneer je merkt dat herinneringen uit je eigen jeugd je manier van opvoeden nadelig beïnvloeden? Wat doe je met negatieve gevoelens over (de opvoeding van) je kind? Het zijn allemaal vragen waar je als ouder mee te maken kunt krijgen.
 
Iedere ouder voelt zich verantwoordelijk voor zijn kind en gunt hem dat hij zich later in de maatschappij kan redden. Wij twijfelen daarom ook niet aan de intenties van ouders. Iedere ouder voedt naar beste kunnen op. Het gaat er niet om dat je de perfecte ouder bent of probeert te zijn. Iedere volwassene heeft als ouder zijn eigen sterke en zwakkere kanten. Dat maakt je juist mens. Als je dit aan je kind durft te laten zien, ben je daarmee een goed voorbeeld. Niemand is immers perfect. Wij ondersteunen je als ouder weer naar de weg van goed-genoeg ouderschap: jouw manier van opvoeden, waarin jij jezelf kunt zijn en je kind zich gehoord en gezien voelt.


Wat kunnen wij betekenen voor ouders?
De Opstap biedt twee vormen van hulpverlening aan ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind of jongere. Hierbij onderscheiden we de opvoedingstaak en de rol die je als ouder krijgt bij de geboorte van je kind. Ons doel bij beide vormen van behandeling is, om ouders weer in hun kracht te zetten en het vertrouwen in zichzelf of elkaar te versterken.

Pedagogisch Advies
De Opstap ondersteunt ouders bij hun opvoedingstaak door met hen in gesprek te gaan over de lastige en/of zorgelijke situatie(s). Vaak zijn enkele gesprekken al voldoende om te komen tot een passend advies. Het is ook mogelijk om wat intensiever ondersteunt te worden, bijvoorbeeld als meerdere factoren samenkomen in het gedrag van het kind of als het in de praktijk maar niet wil lukken veranderingen door te voeren. De Opstap kan dan meekijken op de moeilijke momenten en ter plekke adviseren. Dit heeft als voordeel dat ouders zich extra gesteund voelen. Ze staan er immers niet alleen voor op deze momenten. Bij pedagogische advisering kan gebruik gemaakt worden van video-opnames.

Voorbeelden van opvoedingsvragen:
 • Mijn baby huilt onophoudelijk. Waarom doet hij dit en hoe zorg ik dat het stopt?
 • Mijn dochtertje van 3 jaar heeft enorme driftbuien. Ik word er soms zo moe van.
 • Mijn zoontje van 5 jaar is angstig als hij naar bed moet. Hoe help ik hem door dit moeilijke moment?
 • Mijn kind jengelt veelvuldig en zoekt voortdurend de grenzen op. Waarom doet hij dit?
 • Mijn zoontje van 7 jaar is erg onzeker en verlegen. Hoe help ik hem voor zichzelf op te komen?
 • Mijn dochter van 10 jaar is de laatste tijd zo opstandig, zou ze al aan het puberen zijn?
 • Mijn zoon van 13 jaar is met recht een puber: er valt geen land met hem te bezeilen.
 • Mijn zoon van 14 heeft 'verkeerde' vrienden en neemt steeds minder van ons aan. Ik maak me grote zorgen om zijn toekomst.
 • Mijn zoon van 16 speelt hele dagen computerspelletjes terwijl zijn examens eraan zitten te komen. Hoe krijg ik hem toch aan het leren?
 • Mijn dochter van 17 experimenteert met drugs, ik vind dit maar niets.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere, kunnen gezinsgesprekken ook onderdeel zijn van het pedagogisch advies.


Ouderbegeleiding
Bij de geboorte van een kindje, wordt er ook een ouder 'geboren'. Je hebt er ineens een grote verantwoordelijkheid bij en dat vraagt veel van je. Wanneer je als ouder(s) twijfelt over je manier van opvoeden of het opvoeden lastig of zwaar vindt, kunnen wij ouderbegeleiding bieden. Het maakt hierbij niet uit hoe oud je kind is. Voor deze vorm van hulpverlening hoeft er geen specifieke opvoedingsvraag te zijn. Immers, dat je zelf als ouder tegen bepaalde dingen aanloopt, wil niet meteen zeggen dat je kind daar ook last van heeft.
De ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken en mogelijk ook opdrachten. Er wordt samen onderzocht wat nu precies moeilijk is in je rol als ouder en waar mogelijkheden liggen om het probleem aan te pakken. De manier waarop je je kinderen wilt opvoeden en je rol als ouder in wilt vullen, zullen we hierbij zoveel als mogelijk respecteren.   

Vragen die aan de orde kunnen zijn bij ouderbegeleiding:

 • Ik ben consequent in de regels die ik stel naar mijn kinderen, maar ik voel me er schuldig over.
 • Ik onderdruk regelmatig de neiging om mijn kind te slaan als hij niet wil luisteren.
 • We merken dat onze kinderen ons makkelijk tegen elkaar uit kunnen spelen.
 • Het opvoeden is voor mij een last geworden, ik kan bijna niet meer genieten van mijn kinderen.
 • Mijn partner en ik hebben geregeld flinke meningsverschillen over de opvoeding.
 • Hoe zorgen we dat ieder kind zijn plek vindt in ons samengestelde gezin?
 • Ik maak me zorgen om mijn kind en wil deze zorgen met de leerkracht delen. Ik zie echter wel op tegen dit gesprek, omdat ik niet zo'n zeurende vader/moeder wil zijn die voor ieder klein iets op school komt.
 • Mijn schoonmoeder heeft voortdurend kritiek op mijn manier van opvoeden, wat moet ik hiermee?
 • Mijn kinderen vragen zoveel van mij, dat ik geen tijd meer voor mezelf heb.
 • We zitten financieel krap, waardoor leuke uitjes er (voorlopig) niet in zitten. Ik vind dit moeilijk te verkroppen en sneu voor mijn kinderen.


Voor meer informatie over onze Pedagogisch Advies, Ouderbegeleiding of het maken van een afspraak maken, klik hier.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48