2011120808kl
PDD-Nos en Asperger zijn vormen van autisme (ASS). Door het autisme ervaart iemand met autisme de wereld anders dan iemand zonder autisme. Dat maakt veel verschil. Autisme kan niet genezen worden. Het is daarom belangrijk om te leren omgaan met het autisme. De Opstap helpt gezinnen hierbij.
 

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis in de hersenen. Mensen met een vorm van autisme hebben problemen in de prikkelverwerking. Dit wil zeggen dat alle informatie die via de zintuigen binnenkomt, anders wordt verwerkt. De informatie komt gefragmenteerd, in stukjes, binnen. Zodoende is het moeilijker voor iemand met autisme om de samenhang tussen die losse stukjes informatie te zien. Dit heeft gevolgen voor het overzicht dat je hebt op alles wat  om je heen gebeurd, het plannen en organiseren en de communicatie en omgang met anderen. Autisme is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft een grote impact op je hele leven.


Welke dingen kunnen moeilijk zijn voor een kind of jongere met autisme?

Autisme is niet te zien aan de buitenkant. Echter, in gedrag is autisme wel te herkennen. Autisme wordt steeds vaker vroeg herkend, maar is in de meeste gevallen wordt autisme vastgesteld als kinderen in de bovenbouw van de basisschool zitten. Sommige jongeren lopen vast op het voortgezet onderwijs waar meer zelfstandigheid en planningsvaardigheden gevraagd wordt. Autisme ziet er bij iedereen weer anders uit. Een greep uit dingen die moeilijk kunnen zijn voor kinderen of jongeren met autisme:
 • omgaan met veranderingen, deze simpelweg weigeren of er erg boos om worden;
 • als niet bekend is hoe iets gaat, kan het kind voortdurend vragen blijven stellen of boos worden;
 • het plannen van huiswerk;
 • het aanleren van (nieuwe) vaardigheden;
 • onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke dingen;
 • figuurlijk taalgebruik in spreekwoorden en gezegdes, maar ook in grapjes;
 • het invullen van vrije tijd;
 • aanraking/lichamelijk contact;
 • harde geluiden;
 • samen spelen;
 • overleggen;
 • rekening houden met een ander;
 • opkomen voor zichzelf;
 • problemen (op verschillende manieren) oplossen;


Wat kunnen wij betekenen voor een kind of jongere met autisme?

Ambulante gezinsbehandeling en -begeleiding
Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. Kant en klare oplossingen zijn er in onze ogen daarom ook niet. De basis voor de groei die gemaakt kan worden, ligt volgens ons in het vertrouwen van het kind of jongere in de ambulant hulpverlener. Hiervoor is het noodzakelijk dat de hulpverlener de nodige kennis heeft van autisme en tegelijkertijd open staat voor de manier waarop het kind de wereld om zich heen beleeft.   

Wij werken eclectisch, dat wil zeggen dat we in onze hulpverlening gebruik maken van (delen van) verschillende methodieken en spellen en dit vertalen naar een manier die aansluit bij de informatieverwerking van het kind. Methodes die gebruikt worden zijn Geef me de vijf, het 5G-model, BrainBlocks, Binnenstebuitenen, de Stad van Axen, diverse boekjes en werkbladen rondom emoties, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Het bespreken van situaties die lastig waren, is vaak onderdeel van de hulpverlening. Zo wordt duidelijk waar het probleem precies zit en wat mogelijke oplossingen zijn.   
Om te kunnen groeien, heeft een kind of jongere een veilige basis nodig. Daarvoor onderzoeken we altijd eerst of voor het kind of jongere duidelijk is hoe zijn dag eruit ziet en of hij weet wat van hem verwacht wordt. Op basis hiervan wordt bepaald waar zaken verduidelijkt moeten worden door middel van (een visuele) structuur, regels en afspraken.  
Wij vinden het belangrijk dat een kind of jongere een reëel zelfbeeld ontwikkelt en weet waar zijn krachten liggen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het kind of jongere leert hoe hij informatie verwerkt en op welke manier hij daar het beste mee om kan gaan. Dit maakt dat het kind of jongere grip ervaart. Voor emotionele vaardigheden is uiteraard ook aandacht in de hulpverlening. Daarnaast streven we ernaar op sociaal vlak het kind of jongere stapje voor stapje inzicht te geven in het sociale verkeer en de rol die hij hier zelf in heeft. Het doel is altijd om de sociale zelfredzaamheid van het kind of jongere te vergroten. Dit geeft een kind of jongere een stevige basis van waaruit hij kan groeien om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Een diagnose kan voor ouders de wereld en hun toekomstbeeld op zijn kop zetten. Het kan tegelijkertijd ook een soort van opluchting zijn, omdat je als ouders dus goed hebt aangevoeld dat je kind anders is. Een kind met autisme vraagt een andere manier van opvoeden van zijn ouders. Wij ondersteunen ouders in deze (moeilijke) periode door een luisterend oor te bieden en ouders te horen in hun ervaringen. Oudergesprekken zijn daarnaast gericht op het leren herkennen van het autisme bij het kind en te leren anticiperen op mogelijke lastige situaties. Als ouder kun je niet alle lastige situaties voor je kind weghalen. Dat hoeft ook niet. Het is belangrijker te leren hoe je je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen bij deze lastige situaties. Voor de ene ouder werkt een theoretische uitleg heel prettig, de andere ouder is meer praktisch ingesteld en heeft liever concrete oefeningen. Ook hier vindt afstemming plaats in de manier waarop de ouder de verandering het beste kan doorvoeren.
Naast adviezen voor de thuissituatie ondersteunen en adviseren wij ouders ook bij bijvoorbeeld situaties op school of de (sport)club. Waar nodig of wenselijk kunnen wij aanwezig zijn bij dergelijke gesprekken.

De hulpverlening vindt plaats daar waar de verandering gewenst is: in de thuissituatie. Dit geldt voor zowel de hulp aan het kind of jongere als aan de ouder(s). De frequentie wordt in overleg met ouders vastgesteld.
    

Voor meer informatie over ambulante gezinshulpverlening of het maken van een afspraak, klik hier.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48