Wat bieden wij?


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is er vooral voor gezinnen, maar ook voor mensen die belangrijk zijn voor deze gezinnen en een verschil kunnen maken.

Onze diensten:
  • Ambulante gezinsbehandeling/-begeleiding;
  • Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding;
  • Individuele behandeling/-begeleiding aan kinderen/jongeren;
  • Emotionele vaardigheidstraining in groepsverband;
Voor ieder mens is het belangrijk gehoord en gezien te worden. Kinderen en jongeren laten meestal door hun gedrag zien dat ze niet lekker in hun vel zitten. Het ene gedrag is meer wenselijk dan het andere. In een maatschappij waarin gedrag de maatstaf is en waar je beoordeeld en afgerekend wordt op je gedrag, loop je als kind of jongere de kans een bepaald stigma te krijgen dat je geen recht doet. De kans dat een negatief zelfbeeld ontwikkelt wordt, is dan groot.

Zodoende kijken wij altijd naar de vraag achter het gedrag: wat maakt nu dat dit kind of deze jongere zo doet? Eerst vragen stellen en onderzoeken, dan pas het gedrag beoordelen. Dit wil niet zeggen dat alle gedrag maar getolereerd moet worden, integendeel. Ons doel is juist dat kinderen en jongeren op een meer wenselijke en constructieve manier leren aangeven wat voor hen lastig of vervelend is. Dit is voor de omgeving duidelijker en aangenamer en maakt het kind of jongere juist sterker.

Zit het kind of jongere lekker in zijn vel en is zijn zelfbeeld positief, dan functioneert hij op alle gebieden beter!
Lees verder...
Soms laat een kind of jongere gedrag zien waar je je als ouder of leerkracht zorgen over maakt. Het kan gaan om heel duidelijk zichtbaar gedrag: het kind of de jongere dat voortdurend enorme scènes maakt, brutaal is, niet luistert, schreeuwt, gooit met spullen en tegen de deur trapt als hij zijn zin niet krijgt. Andere kinderen of jongeren laten juist gedrag zien dat veel minder of bijna niet opvalt: het kind of de jongere is verlegen, heeft altijd een rol op de achtergrond, heeft geregeld buikpijn, vermaakt zich prima alleen, accepteert makkelijk dat dingen die hij graag wil niet doorgaan, voegt zich snel naar de wensen van anderen of staat voortdurend klaar om volwassenen te helpen.
Wat probeert je kind of jongere met dit gedrag te vertellen?

Lees verder...

Lees verder...
Kinderen opvoeden is over het algemeen een harmonieus gebeuren, waarbij de situatie nooit lang blijft zoals die is. Kinderen verrassen de volwassenen in hun omgeving telkens opnieuw. Vaak is dit op een positieve manier en kun je genieten van de ontwikkeling van je kinderen.
Echter, het ouderschap is soms ook verwarrend en kan je onzeker maken over je manier van opvoeden. Dat het ouderschap soms ook ronduit vermoeiend en zwaar kan zijn, wordt wel eens gebagatelliseerd of is taboe. Dit kan maken dat je het gevoel krijgt er alleen voor te staan. Juist op deze momenten kan het prettig zijn met een professional te onderzoeken hoe opvoeden weer leuk kan worden.

Lees verder...


Lees verder...
Bij ADHD wordt vaak gedacht dat een kind of jongere iets wel kan, maar niet wil. Dit is echter een groot misverstand. De hersenen van iemand met ADHD verwerken informatie anders, waardoor het overzicht op het geheel geregeld ontbreekt. Er is sprake van veel ongerichte energie. ADHD gaat nooit over. Het is daarom belangrijk om te leren gaan met de ADHD. De Opstap helpt hierbij.

Lees verder...

Lees verder...
PDD-Nos en Asperger zijn vormen van autisme (ASS). Door het autisme ervaart iemand met autisme de wereld anders dan iemand zonder autisme. Dat maakt veel verschil. Autisme kan niet genezen worden. Het is daarom belangrijk om te leren omgaan met het autisme. De Opstap helpt gezinnen hierbij.

Lees verder...

Lees verder...
Iemand met ADD valt niet direct op in zijn omgeving. De problematiek waar iemand met ADD tegenaan loopt, zit vaak meer in de persoon zelf. Vaak is er een gat tussen wat iemand zou kunnen en wat hij daadwerkelijk laat zien. Dat kan erg frustrerend zijn. ADD gaat nooit over. Daarom is het belangrijk om te leren omgaan met de ADD. De Opstap helpt gezinnen hierbij.

Lees verder...


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48