De organisatie


Wij streven ernaar een laagdrempelige en transparante organisatie te zijn. Tevens willen we kwaliteit van zorg bieden aan onze cliënten. Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop cliënten hun ideeën en ervaringn met ons kunnen delen, hoe wij omgaan met klachten en waar u terecht kunt voor vertrouwenshulp.
Tevens kunt u hier het Maatschappelijk Jaarverslag inzien.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen. 


Hulp bij calamiteiten en crisis
De Opstap biedt geen mogelijkheid tot crisisinterventie. Verwacht u een crisissituatie, dan kunt u zich beter bij een anderen organisatie aanmelden die wel hulp bij crisissituaties biedt.

In geval van calamiteiten of crisis, neemt u contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of politie. Verwijzingen naar crisisdiensten in Nederland verlopen via één van deze instanties.
      
     Huisartsenpost Oost-Achterhoek (Winterswijk)       0900-5009000
     Huisartsenpost Oude IJssel (Doetinchem)              0314-39888
     Huisartsenpost Twente Oost (Enschede)                088-5551188
     Huisartsenpost Hengelo (Hengelo)                        088-5551155

     Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer      112


 

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens. Om de Privacyverklaring in te zien, klik hier..Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren.

Uw mening kenbaar maken
Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar maken. De ambulant begeleider is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Veelal delen cliënten hun ideeën of ervaringen als eerste met de ambulant begeleider. Soms vinden mensen dit lastig, dan kunnen zij zich wenden tot de coördinator.
Jaarlijks houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. Via deze weg geven onze cliënten anoniem aan in welke mate zij tevreden zijn over de geboden hulpverlening en onze organisatie in het algemeen.
Tot slot bieden wij op deze plaats de mogelijkheid aan cliënten om hun mening, idee of ervaring te delen met ons. Dit kan Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.Indien u een vraag heeft over de geboden hulpverlening, advies wilt of een klacht, en u kunt of wilt deze niet met één van onze medewerkers bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
Wanneer u jeugdhulp ontvangt op indicatie van de gemeente, biedt het AKJ vertrouwenshulp. Om naar de website van het AKJ te gaan, klik hier.
Wanneer u begeleiding vanuit de WMO of psychosociale hulpverlening ontvangt, kun u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van het Klachtenportaal Zorg. Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klik hier.Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder te verbeteren.
Wanneer u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit te bespreken met uw ambulant begeleider. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met Annet Elshof-Harkink, zij is praktijkhouder. Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing.
Als u van mening bent dat er geen passende oplossing is geboden of wanneer u niet in gesprek wenst te gaan met iemand van onze organisatie, kunt u zich wenden tot het Klachtenportaal Zorg. In de flyer van Klachtenportaal Zorg kunt u lezen op welke wijze zij uw klacht behandelen, klik hier voor de flyer. 

Contactgegevens van het Klachtenportaal Zorg:
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klikt u op het logo. 

Lees verder...

Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen over de geboden hulpverlening.
Om het jaarverslag over 2019 te openen, klik hier.  


 
Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. De Verwijsindex kan helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Om te komen tot een goed afgestemde samenwerking, maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ook deel uit van netwerken. 

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is aangesloten bij Jeugd-App
Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek, waarin het belang van het kind en het gezin centraal staat. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe zodat waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid kan worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: zie website Jeugd-APP

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap Kerkstraat 30-10, 7151 BW Eibergen 0545-287678

key 48