Kinderen en jongeren gebruiken vaak gedrag om volwassenen iets duidelijk te maken. Ze hebben niet altijd de juiste woorden of weten/kunnen niet altijd de juiste manier vinden om dingen bespreekbaar te maken. Zodoende vormt het gedrag van het kind of jongere voor ons het uitgangspunt. Samen gaan we op zoek naar de onderliggende behoeftes om zo in beeld te krijgen wat het kind of jongere van zijn omgeving vraagt. Op basis van haalbare doelen, voor zowel kind of jongere als ouders, wordt de hulp vorm gegeven. Via deze weg werken wij aan hulpverlening die leidt tot blijvende verandering.

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap richt zich op vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Wij zijn er in eerste instantie voor kinderen, jongeren en hun ouders, maar ook professionals zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij ons terecht voor praktische tips.
 
2011120826kopieKL 
In de hulpverlening aan kinderen en jongeren zijn wij gespecialiseerd op het gebied van:

Sociaal-emotionele problematiek

ADD

ADHD

Autisme (PDD-Nos, Asperger)

 
Uiteraard kunt u ook met andere opvoedvragen bij ons terecht.

Ons motto is: "Samen op zoek naar praktische oplossingen die ècht werken in de praktijk!"


 
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48